Rusnesvegen 2
4250 KOPERVIK

Rusnesvegen 2, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rusnesvegen 2, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 64 / 494 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 605 KALVATRE
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Rusnesvegen

Rusnesvegen er ein veg i Karmøy kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rusnesvegen 1 4250 KOPERVIK 59.2760, 5.3210 64 / 298
Rusnesvegen 2 4250 KOPERVIK 59.2763, 5.3205 64 / 494
Rusnesvegen 15 4250 KOPERVIK 59.2761, 5.3232 64 / 1508
Rusnesvegen 27 4250 KOPERVIK 59.2769, 5.3251 64 / 637
Rusnesvegen 28 4250 KOPERVIK 59.2771, 5.3245 64 / 1403
Rusnesvegen 31 4250 KOPERVIK 59.2772, 5.3253 64 / 31

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken