Treshaugvegen 22
4265 HÅVIK

Treshaugvegen 22, 4265 HÅVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Treshaugvegen 22, 4265 HÅVIK:

  • Postnummer: 4265 HÅVIK
  • Gards-/bruksnummer: 95 / 10 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 706 KOLSTØ
  • Valkrins: 5 Avaldsnes
  • Kyrkjesogn: 6100101 Avaldsnes
  • Tettstad: Avaldsnes

Treshaugvegen

Treshaugvegen er ein veg i Karmøy kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Treshaugvegen 2 4265 HÅVIK 59.3218, 5.2864 94 / 1
Treshaugvegen 3 4265 HÅVIK 59.3224, 5.2875 94 / 59
Treshaugvegen 4 4265 HÅVIK 59.3222, 5.2869 94 / 17
Treshaugvegen 5 4265 HÅVIK 59.3227, 5.2873 94 / 24
Treshaugvegen 6 4265 HÅVIK 59.3226, 5.2867 94 / 46
Treshaugvegen 7 4265 HÅVIK 59.3230, 5.2870 94 / 50
Treshaugvegen 8 4265 HÅVIK 59.3227, 1,000.0000 94 / 25
Treshaugvegen 9 4265 HÅVIK 59.3233, 5.2868 94 / 40
Treshaugvegen 10 4265 HÅVIK 59.3231, 5.2863 94 / 26
Treshaugvegen 11 4265 HÅVIK 59.3235, 5.2868 94 / 16
Treshaugvegen 12 4265 HÅVIK 59.3233, 5.2862 94 / 39
Treshaugvegen 15 4265 HÅVIK 59.3237, 5.2856 94 / 36
Treshaugvegen 17 4265 HÅVIK 59.3236, 5.2852 94 / 47
Treshaugvegen 19 4265 HÅVIK 59.3235, 5.2848 94 / 37
Treshaugvegen 21 4265 HÅVIK 59.3234, 5.2844 94 / 66
Treshaugvegen 22 4265 HÅVIK 59.3230, 5.2846 95 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken