Markavegen 4
4265 HÅVIK

Markavegen 4, 4265 HÅVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Markavegen 4, 4265 HÅVIK:

  • Postnummer: 4265 HÅVIK
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 19 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 706 KOLSTØ
  • Valkrins: 5 Avaldsnes
  • Kyrkjesogn: 6100101 Avaldsnes
  • Tettstad: Avaldsnes

Markavegen

Markavegen er ein veg i Karmøy kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Markavegen 4 4265 HÅVIK 59.3239, 5.2866 94 / 19
Markavegen 5 4265 HÅVIK 59.3238, 5.2873 94 / 104
Markavegen 8 4265 HÅVIK 59.3240, 5.2871 94 / 153

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken