Århammervegen 3
4265 HÅVIK

Århammervegen 3, 4265 HÅVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Århammervegen 3, 4265 HÅVIK:

  • Postnummer: 4265 HÅVIK
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 98 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 706 KOLSTØ
  • Valkrins: 5 Avaldsnes
  • Kyrkjesogn: 6100101 Avaldsnes
  • Tettstad: Avaldsnes

Århammervegen

Århammervegen er ein veg i Karmøy kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Århammervegen 1 4265 HÅVIK 59.3230, 5.2812 93 / 99
Århammervegen 3 4265 HÅVIK 59.3230, 5.2808 93 / 98
Århammervegen 4 4265 HÅVIK 59.3227, 5.2805 93 / 106
Århammervegen 5 4265 HÅVIK 59.3230, 5.2803 93 / 97
Århammervegen 6 4265 HÅVIK 59.3228, 5.2802 93 / 104

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken