Håbjørgvegen 3
4265 HÅVIK

Håbjørgvegen 3, 4265 HÅVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Håbjørgvegen 3, 4265 HÅVIK:

  • Postnummer: 4265 HÅVIK
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 43 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 706 KOLSTØ
  • Valkrins: 5 Avaldsnes
  • Kyrkjesogn: 6100101 Avaldsnes
  • Tettstad: Avaldsnes

Håbjørgvegen

Håbjørgvegen er ein veg i Karmøy kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Håbjørgvegen 1 4265 HÅVIK 59.3223, 5.2829 94 / 49
Håbjørgvegen 2 4265 HÅVIK 59.3222, 5.2837 94 / 54
Håbjørgvegen 3 4265 HÅVIK 59.3215, 5.2833 94 / 43
Håbjørgvegen 4 4265 HÅVIK 59.3219, 5.2839 94 / 65
Håbjørgvegen 5 4265 HÅVIK 59.3216, 5.2838 94 / 62
Håbjørgvegen 6 4265 HÅVIK 59.3219, 5.2840 94 / 64
Håbjørgvegen 8 4265 HÅVIK 59.3219, 5.2842 94 / 63

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken