Tytebærvegen 2
4265 HÅVIK

Tytebærvegen 2, 4265 HÅVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tytebærvegen 2, 4265 HÅVIK:

  • Postnummer: 4265 HÅVIK
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 32 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 706 KOLSTØ
  • Valkrins: 5 Avaldsnes
  • Kyrkjesogn: 6100101 Avaldsnes
  • Tettstad: Avaldsnes

Tytebærvegen

Tytebærvegen er ein veg i Karmøy kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tytebærvegen 1 4265 HÅVIK 59.3223, 5.2841 94 / 61
Tytebærvegen 2 4265 HÅVIK 59.3225, 5.2845 94 / 32
Tytebærvegen 3 4265 HÅVIK 59.3223, 5.2845 94 / 35
Tytebærvegen 4 4265 HÅVIK 59.3224, 5.2849 94 / 57
Tytebærvegen 5 4265 HÅVIK 59.3222, 5.2849 94 / 34
Tytebærvegen 7 4265 HÅVIK 59.3222, 5.2854 94 / 33

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken