Mellebærvegen 2
4265 HÅVIK

Mellebærvegen 2, 4265 HÅVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mellebærvegen 2, 4265 HÅVIK:

  • Postnummer: 4265 HÅVIK
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 44 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 706 KOLSTØ
  • Valkrins: 5 Avaldsnes
  • Kyrkjesogn: 6100101 Avaldsnes
  • Tettstad: Avaldsnes

Mellebærvegen

Mellebærvegen er ein veg i Karmøy kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mellebærvegen 1 4265 HÅVIK 59.3221, 5.2832 94 / 48
Mellebærvegen 2 4265 HÅVIK 59.3218, 5.2834 94 / 44
Mellebærvegen 3 4265 HÅVIK 59.3220, 5.2828 94 / 52
Mellebærvegen 4 4265 HÅVIK 59.3217, 5.2829 94 / 45
Mellebærvegen 5 4265 HÅVIK 59.3215, 5.2823 94 / 90
Mellebærvegen 6 4265 HÅVIK 59.3213, 5.2827 94 / 86
Mellebærvegen 7 4265 HÅVIK 59.3214, 5.2822 94 / 94
Mellebærvegen 9 4265 HÅVIK 59.3212, 5.2822 94 / 87

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken