Vardevegen 2
4265 HÅVIK

Vardevegen 2, 4265 HÅVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vardevegen 2, 4265 HÅVIK:

  • Postnummer: 4265 HÅVIK
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 95 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 706 KOLSTØ
  • Valkrins: 5 Avaldsnes
  • Kyrkjesogn: 6100101 Avaldsnes
  • Tettstad: Avaldsnes

Vardevegen

Vardevegen er ein veg i Karmøy kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vardevegen 1 4265 HÅVIK 59.3226, 5.2814 93 / 124
Vardevegen 2 4265 HÅVIK 59.3222, 5.2811 93 / 95
Vardevegen 3 4265 HÅVIK 59.3226, 5.2812 93 / 126
Vardevegen 5 4265 HÅVIK 59.3226, 5.2810 93 / 125
Vardevegen 14 4265 HÅVIK 59.3220, 5.2793 93 / 105

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken