Skjersundvegen 42
4250 KOPERVIK

Skjersundvegen 42, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjersundvegen 42, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 63 / 40 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 602 NORDSTOKKE
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Skjersundvegen

Skjersundvegen er ein veg i Karmøy kommune med 46 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 81.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjersundvegen 1 4250 KOPERVIK 59.2658, 5.3239 63 / 223
Skjersundvegen 2 4250 KOPERVIK 59.2661, 5.3238 63 / 237
Skjersundvegen 3 4250 KOPERVIK 59.2657, 5.3243 63 / 87
Skjersundvegen 4 4250 KOPERVIK 59.2661, 5.3242 63 / 165
Skjersundvegen 6 4250 KOPERVIK 59.2664, 5.3242 63 / 164
Skjersundvegen 8 4250 KOPERVIK 59.2665, 5.3247 63 / 128
Skjersundvegen 10 4250 KOPERVIK 59.2666, 5.3254 63 / 129
Skjersundvegen 14 4250 KOPERVIK 59.2667, 5.3265 63 / 133
Skjersundvegen 16 4250 KOPERVIK 59.2663, 5.3257 63 / 132
Skjersundvegen 18 4250 KOPERVIK 59.2662, 5.3252 63 / 131
Skjersundvegen 20 4250 KOPERVIK 59.2660, 5.3248 63 / 130
Skjersundvegen 21 4250 KOPERVIK 59.2656, 5.3250 63 / 231
Skjersundvegen 22 4250 KOPERVIK 59.2659, 5.3253 63 / 304
Skjersundvegen 24 4250 KOPERVIK 59.2660, 5.3260 63 / 53
Skjersundvegen 26 4250 KOPERVIK 59.2663, 5.3263 63 / 122
Skjersundvegen 28 4250 KOPERVIK 59.2665, 5.3267 63 / 134
Skjersundvegen 30 4250 KOPERVIK 59.2667, 5.3269 63 / 135
Skjersundvegen 32 4250 KOPERVIK 59.2668, 5.3272 63 / 69
Skjersundvegen 34 4250 KOPERVIK 59.2669, 5.3281 63 / 136
Skjersundvegen 36 4250 KOPERVIK 59.2667, 5.3279 63 / 137
Skjersundvegen 38 4250 KOPERVIK 59.2665, 5.3275 63 / 138
Skjersundvegen 40 4250 KOPERVIK 59.2663, 5.3273 63 / 139
Skjersundvegen 42 4250 KOPERVIK 59.2661, 5.3270 63 / 40
Skjersundvegen 44 4250 KOPERVIK 59.2658, 5.3263 63 / 236
Skjersundvegen 47 4250 KOPERVIK 59.2646, 5.3264 63 / 44
Skjersundvegen 49 4250 KOPERVIK 59.2649, 5.3265 63 / 45
Skjersundvegen 61 4250 KOPERVIK 59.2655, 5.3262 63 / 47
Skjersundvegen 63 4250 KOPERVIK 59.2656, 5.3261 63 / 67
Skjersundvegen 64 4250 KOPERVIK 59.2657, 5.3266 63 / 39
Skjersundvegen 65 4250 KOPERVIK 59.2655, 5.3267 63 / 37
Skjersundvegen 67 4250 KOPERVIK 59.2652, 5.3266 63 / 80
Skjersundvegen 69 4250 KOPERVIK 59.2653, 5.3271 63 / 145
Skjersundvegen 71 4250 KOPERVIK 59.2650, 5.3271 63 / 171
Skjersundvegen 73 4250 KOPERVIK 59.2646, 5.3268 63 / 155
Skjersundvegen 76 4250 KOPERVIK 59.2645, 5.3274 63 / 245
Skjersundvegen 78 4250 KOPERVIK 59.2643, 5.3274 63 / 244
Skjersundvegen 79A 4250 KOPERVIK 59.2643, 5.3269 63 / 249
Skjersundvegen 79B 4250 KOPERVIK 59.2643, 5.3267 63 / 249
Skjersundvegen 79C 4250 KOPERVIK 59.2644, 5.3268 63 / 249
Skjersundvegen 79D 4250 KOPERVIK 59.2644, 5.3267 63 / 249
Skjersundvegen 79E 4250 KOPERVIK 59.2644, 5.3268 63 / 249
Skjersundvegen 79F 4250 KOPERVIK 59.2644, 5.3267 63 / 249
Skjersundvegen 81A 4250 KOPERVIK 59.2642, 5.3263 63 / 243
Skjersundvegen 81B 4250 KOPERVIK 59.2643, 5.3264 63 / 243
Skjersundvegen 81C 4250 KOPERVIK 59.2643, 5.3262 63 / 243
Skjersundvegen 81D 4250 KOPERVIK 59.2644, 5.3262 63 / 243

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken