Høgestølvegen 6
4250 KOPERVIK

Høgestølvegen 6, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høgestølvegen 6, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 71 / 80 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 610 BREKKE
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Høgestølvegen

Høgestølvegen er ein veg i Karmøy kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høgestølvegen 1 4250 KOPERVIK 59.2743, 5.2548 71 / 94
Høgestølvegen 2 4250 KOPERVIK 59.2738, 5.2546 71 / 86
Høgestølvegen 4 4250 KOPERVIK 59.2739, 5.2543 71 / 88
Høgestølvegen 5 4250 KOPERVIK 59.2752, 5.2545 71 / 90
Høgestølvegen 6 4250 KOPERVIK 59.2742, 5.2541 71 / 80
Høgestølvegen 7 4250 KOPERVIK 59.2751, 5.2540 71 / 69
Høgestølvegen 8 4250 KOPERVIK 59.2744, 5.2539 71 / 70
Høgestølvegen 9 4250 KOPERVIK 59.2748, 5.2539 71 / 84
Høgestølvegen 10 4250 KOPERVIK 59.2746, 5.2535 71 / 87
Høgestølvegen 11 4250 KOPERVIK 59.2746, 5.2542 71 / 82
Høgestølvegen 12 4250 KOPERVIK 59.2747, 5.2532 71 / 78
Høgestølvegen 13 4250 KOPERVIK 59.2745, 5.2544 71 / 101
Høgestølvegen 14 4250 KOPERVIK 59.2749, 5.2529 71 / 79
Høgestølvegen 15 4250 KOPERVIK 59.2750, 5.2535 71 / 81

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken