Krokhaugvegen 29
4262 AVALDSNES

Krokhaugvegen 29, 4262 AVALDSNES er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Krokhaugvegen 29, 4262 AVALDSNES:

  • Postnummer: 4262 AVALDSNES
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 210 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 804 VELDE
  • Valkrins: 5 Avaldsnes
  • Kyrkjesogn: 6100101 Avaldsnes
  • Tettstad: Avaldsnes

Krokhaugvegen

Krokhaugvegen er ein veg i Karmøy kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Krokhaugvegen 1 4262 AVALDSNES 59.3472, 5.2833 87 / 113
Krokhaugvegen 3 4262 AVALDSNES 59.3473, 5.2831 87 / 104
Krokhaugvegen 5A 4262 AVALDSNES 59.3472, 5.2826 88 / 229
Krokhaugvegen 5B 4262 AVALDSNES 59.3471, 5.2824 88 / 133
Krokhaugvegen 7 4262 AVALDSNES 59.3469, 5.2826 88 / 230
Krokhaugvegen 8 4262 AVALDSNES 59.3465, 5.2831 88 / 86
Krokhaugvegen 9 4262 AVALDSNES 59.3469, 5.2828 88 / 231
Krokhaugvegen 10 4262 AVALDSNES 59.3465, 5.2824 88 / 91
Krokhaugvegen 11 4262 AVALDSNES 59.3468, 5.2830 88 / 94
Krokhaugvegen 12 4262 AVALDSNES 59.3468, 5.2820 88 / 123
Krokhaugvegen 13 4262 AVALDSNES 59.3473, 5.2822 88 / 89
Krokhaugvegen 15 4262 AVALDSNES 59.3474, 5.2825 87 / 105
Krokhaugvegen 17 4262 AVALDSNES 59.3475, 5.2818 88 / 84
Krokhaugvegen 18 4262 AVALDSNES 59.3473, 5.2813 88 / 83
Krokhaugvegen 20 4262 AVALDSNES 59.3472, 5.2809 88 / 135
Krokhaugvegen 22 4262 AVALDSNES 59.3472, 5.2805 88 / 96
Krokhaugvegen 23 4262 AVALDSNES 59.3472, 5.2797 88 / 208
Krokhaugvegen 24 4262 AVALDSNES 59.3470, 5.2803 88 / 206
Krokhaugvegen 25 4262 AVALDSNES 59.3475, 5.2795 88 / 222
Krokhaugvegen 26 4262 AVALDSNES 59.3471, 5.2801 88 / 207
Krokhaugvegen 27 4262 AVALDSNES 59.3473, 5.2790 88 / 209
Krokhaugvegen 29 4262 AVALDSNES 59.3471, 5.2788 88 / 210
Krokhaugvegen 30 4262 AVALDSNES 59.3469, 5.2799 88 / 205
Krokhaugvegen 31 4262 AVALDSNES 59.3469, 5.2789 88 / 211
Krokhaugvegen 33 4262 AVALDSNES 59.3470, 5.2793 88 / 212
Krokhaugvegen 34 4262 AVALDSNES 59.3464, 5.2796 88 / 204
Krokhaugvegen 35 4262 AVALDSNES 59.3466, 5.2790 88 / 213

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken