Markvegen 2
4262 AVALDSNES

Markvegen 2, 4262 AVALDSNES er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Markvegen 2, 4262 AVALDSNES:

  • Postnummer: 4262 AVALDSNES
  • Gards-/bruksnummer: 87 / 55 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 804 VELDE
  • Valkrins: 5 Avaldsnes
  • Kyrkjesogn: 6100101 Avaldsnes
  • Tettstad: Avaldsnes

Markvegen

Markvegen er ein veg i Karmøy kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Markvegen 2 4262 AVALDSNES 59.3456, 5.2872 87 / 55
Markvegen 4 4262 AVALDSNES 59.3456, 5.2877 87 / 54
Markvegen 6 4262 AVALDSNES 59.3456, 5.2880 87 / 53
Markvegen 8 4262 AVALDSNES 59.3457, 5.2882 87 / 52
Markvegen 10 4262 AVALDSNES 59.3461, 5.2881 87 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken