Monsahaugvegen 5
4262 AVALDSNES

Monsahaugvegen 5, 4262 AVALDSNES er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Monsahaugvegen 5, 4262 AVALDSNES:

  • Postnummer: 4262 AVALDSNES
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 151 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 804 VELDE
  • Valkrins: 5 Avaldsnes
  • Kyrkjesogn: 6100101 Avaldsnes
  • Tettstad: Avaldsnes

Monsahaugvegen

Monsahaugvegen er ein veg i Karmøy kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Monsahaugvegen 1 4262 AVALDSNES 59.3465, 5.2786 88 / 149
Monsahaugvegen 2 4262 AVALDSNES 59.3461, 5.2790 88 / 154
Monsahaugvegen 3 4262 AVALDSNES 59.3464, 5.2784 88 / 150
Monsahaugvegen 5 4262 AVALDSNES 59.3463, 5.2782 88 / 151
Monsahaugvegen 6 4262 AVALDSNES 59.3459, 5.2788 88 / 162
Monsahaugvegen 7 4262 AVALDSNES 59.3460, 5.2783 88 / 152
Monsahaugvegen 9 4262 AVALDSNES 59.3457, 5.2783 88 / 153
Monsahaugvegen 10 4262 AVALDSNES 59.3457, 5.2788 88 / 155
Monsahaugvegen 12 4262 AVALDSNES 59.3454, 5.2790 88 / 184

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken