Tomtvegen 179
2332 ÅSVANG

Tomtvegen 179, 2332 ÅSVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tomtvegen 179, 2332 ÅSVANG:

  • Postnummer: 2332 ÅSVANG
  • Gards-/bruksnummer: 353 / 3 i 0417
  • Grunnkrins: 504 EGROM
  • Valkrins: 9 VALLSET
  • Kyrkjesogn: 3010502 Vallset
  • Tettstad:

Tomtvegen

Tomtvegen er ein veg i Stange kommune med 74 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 314.

Adressene i Tomtvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tomtvegen 8 2330 VALLSET 60.7012, 11.3283 348 / 15
Tomtvegen 11 2330 VALLSET 60.7003, 11.3286 348 / 1
Tomtvegen 30 2330 VALLSET 60.7003, 11.3321 348 / 8
Tomtvegen 37 2332 ÅSVANG 60.6990, 11.3335 348 / 6
Tomtvegen 39 2332 ÅSVANG 60.6991, 11.3338 348 / 6
Tomtvegen 41 2332 ÅSVANG 60.6989, 11.3339 347 / 17
Tomtvegen 42 2332 ÅSVANG 60.7005, 11.3353 348 / 4
Tomtvegen 43 2332 ÅSVANG 60.6988, 11.3340 347 / 17
Tomtvegen 49 2332 ÅSVANG 60.6973, 11.3349 347 / 7
Tomtvegen 51 2332 ÅSVANG 60.6988, 11.3345 347 / 17
Tomtvegen 53 2332 ÅSVANG 60.6987, 11.3347 347 / 17
Tomtvegen 55 2332 ÅSVANG 60.6989, 11.3354 347 / 3
Tomtvegen 57 2332 ÅSVANG 60.6992, 11.3365 347 / 16
Tomtvegen 61 2332 ÅSVANG 60.6987, 11.3374 352 / 1
Tomtvegen 90 2332 ÅSVANG 60.7014, 11.3412 352 / 1
Tomtvegen 91 2332 ÅSVANG 60.7001, 11.3431 352 / 20
Tomtvegen 93 2332 ÅSVANG 60.7003, 11.3428 352 / 10
Tomtvegen 95 2332 ÅSVANG 60.7007, 11.3437 352 / 11
Tomtvegen 97 2332 ÅSVANG 60.6990, 11.3446 352 / 3
Tomtvegen 99 2332 ÅSVANG 60.6981, 11.3443 352 / 3
Tomtvegen 101 2332 ÅSVANG 60.7006, 11.3469 353 / 4
Tomtvegen 107 2332 ÅSVANG 60.7018, 11.3476 353 / 6
Tomtvegen 111 2332 ÅSVANG 60.7019, 11.3437 352 / 19
Tomtvegen 118 2332 ÅSVANG 60.7031, 11.3438 354 / 14
Tomtvegen 119 2332 ÅSVANG 60.7027, 11.3445 354 / 16
Tomtvegen 121 2332 ÅSVANG 60.7034, 11.3449 354 / 15
Tomtvegen 124 2332 ÅSVANG 60.7033, 11.3438 354 / 8
Tomtvegen 141 2332 ÅSVANG 60.7040, 11.3451 354 / 20
Tomtvegen 143 2332 ÅSVANG 60.7047, 11.3463 354 / 1
Tomtvegen 167 2332 ÅSVANG 60.7065, 11.3476 354 / 6
Tomtvegen 169A 2332 ÅSVANG 60.7027, 11.3518 353 / 1
Tomtvegen 169B 2332 ÅSVANG 60.7026, 11.3520 353 / 1
Tomtvegen 169C 2332 ÅSVANG 60.7025, 11.3518 353 / 1
Tomtvegen 171 2332 ÅSVANG 60.7021, 11.3522 353 / 1
Tomtvegen 172 2332 ÅSVANG 60.7073, 11.3471 354 / 5
Tomtvegen 173A 2332 ÅSVANG 60.7022, 11.3528 353 / 1
Tomtvegen 173B 2332 ÅSVANG 60.7022, 11.3530 353 / 1
Tomtvegen 174 2332 ÅSVANG 60.7098, 11.3418 355 / 1
Tomtvegen 175 2332 ÅSVANG 60.7047, 11.3514 353 / 1
Tomtvegen 177 2332 ÅSVANG 60.7058, 11.3517 353 / 5
Tomtvegen 178 2332 ÅSVANG 60.7099, 11.3445 355 / 19
Tomtvegen 179 2332 ÅSVANG 60.7068, 11.3516 353 / 3
Tomtvegen 180 2332 ÅSVANG 60.7078, 11.3468 355 / 17
Tomtvegen 181 2332 ÅSVANG 60.7072, 11.3499 353 / 2
Tomtvegen 183 2332 ÅSVANG 60.7079, 11.3479 355 / 6
Tomtvegen 184 2332 ÅSVANG 60.7080, 11.3467 355 / 9
Tomtvegen 187 2332 ÅSVANG 60.7084, 11.3478 355 / 8
Tomtvegen 189 2332 ÅSVANG 60.7088, 11.3473 355 / 15
Tomtvegen 211 2332 ÅSVANG 60.7106, 11.3471 355 / 7
Tomtvegen 213 2332 ÅSVANG 60.7112, 11.3465 355 / 14
Tomtvegen 219 2332 ÅSVANG 60.7114, 11.3466 360 / 35
Tomtvegen 242 2332 ÅSVANG 60.7132, 11.3459 360 / 4
Tomtvegen 243 2332 ÅSVANG 60.7125, 11.3493 360 / 12
Tomtvegen 245 2332 ÅSVANG 60.7125, 11.3521 360 / 3
Tomtvegen 247 2332 ÅSVANG 60.7131, 11.3526 360 / 3
Tomtvegen 249 2332 ÅSVANG 60.7134, 11.3516 360 / 43
Tomtvegen 251 2332 ÅSVANG 60.7137, 11.3502 360 / 38
Tomtvegen 253 2332 ÅSVANG 60.7141, 11.3471 360 / 30
Tomtvegen 254 2332 ÅSVANG 60.7141, 11.3460 257 / 62
Tomtvegen 257 2332 ÅSVANG 60.7144, 11.3475 257 / 38
Tomtvegen 258 2332 ÅSVANG 60.7148, 11.3463 257 / 35
Tomtvegen 260 2332 ÅSVANG 60.7155, 11.3467 257 / 73
Tomtvegen 273 2332 ÅSVANG 60.7165, 11.3480 257 / 54
Tomtvegen 275 2332 ÅSVANG 60.7171, 11.3489 257 / 55
Tomtvegen 277 2332 ÅSVANG 60.7171, 11.3482 257 / 59
Tomtvegen 286 2332 ÅSVANG 60.7179, 11.3458 257 / 34
Tomtvegen 288 2332 ÅSVANG 60.7185, 1,000.0000 257 / 69
Tomtvegen 290 2332 ÅSVANG 60.7182, 11.3474 404 / 28
Tomtvegen 300 2332 ÅSVANG 60.7185, 11.3482 404 / 94
Tomtvegen 302 2332 ÅSVANG 60.7189, 11.3476 257 / 40
Tomtvegen 305 2332 ÅSVANG 60.7184, 11.3491 404 / 159
Tomtvegen 306 2332 ÅSVANG 60.7188, 11.3488 404 / 98
Tomtvegen 310 2332 ÅSVANG 60.7189, 11.3498 404 / 99
Tomtvegen 314 2332 ÅSVANG 60.7191, 11.3483 257 / 36

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken