Seterveien 12
7273 NORDDYRØY

Seterveien 12, 7273 NORDDYRØY er ei adresse i Frøya.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Seterveien 12, 7273 NORDDYRØY:

  • Postnummer: 7273 NORDDYRØY
  • Gards-/bruksnummer: 60 / 11 i 5014 Frøya
  • Grunnkrins: 210 DYRØY
  • Valkrins: 5 Dyrøy
  • Kyrkjesogn: 9060901 Frøya
  • Tettstad:

Seterveien

Seterveien er ein veg i Frøya kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Seterveien 2 7273 NORDDYRØY 63.7987, 8.6828 60 / 25
Seterveien 4 7273 NORDDYRØY 63.7989, 8.6835 60 / 16
Seterveien 5 7273 NORDDYRØY 63.7980, 8.6835 60 / 27
Seterveien 6 7273 NORDDYRØY 63.7985, 8.6837 60 / 69
Seterveien 7 7273 NORDDYRØY 63.7981, 8.6843 60 / 28
Seterveien 8 7273 NORDDYRØY 63.7984, 8.6841 60 / 22
Seterveien 8B 7273 NORDDYRØY 63.7991, 8.6842 60 / 84
Seterveien 9 7273 NORDDYRØY 63.7977, 8.6847 60 / 29
Seterveien 10 7273 NORDDYRØY 63.7990, 8.6840 60 / 48
Seterveien 11 7273 NORDDYRØY 63.7968, 8.6862 60 / 43
Seterveien 12 7273 NORDDYRØY 63.7988, 8.6843 60 / 11
Seterveien 13 7273 NORDDYRØY 63.7971, 8.6871 60 / 55
Seterveien 14 7273 NORDDYRØY 63.7985, 8.6847 60 / 66
Seterveien 15 7273 NORDDYRØY 63.7977, 8.6858 60 / 61
Seterveien 16 7273 NORDDYRØY 63.7987, 8.6851 60 / 7
Seterveien 17 7273 NORDDYRØY 63.7981, 8.6858 60 / 58
Seterveien 18 7273 NORDDYRØY 63.7987, 8.6858 60 / 21
Seterveien 23 7273 NORDDYRØY 63.7979, 8.6865 60 / 63
Seterveien 25 7273 NORDDYRØY 63.7982, 8.6870 60 / 20
Seterveien 26 7273 NORDDYRØY 63.7985, 8.6871 60 / 2
Seterveien 28 7273 NORDDYRØY 63.7988, 8.6880 60 / 24
Seterveien 29 7273 NORDDYRØY 63.7979, 8.6875 60 / 14
Seterveien 30 7273 NORDDYRØY 63.7983, 8.6883 60 / 80
Seterveien 32 7273 NORDDYRØY 63.7986, 8.6882 60 / 17
Seterveien 34 7273 NORDDYRØY 63.7982, 8.6888 60 / 81
Seterveien 38 7273 NORDDYRØY 63.7976, 8.6892 60 / 23
Seterveien 45 7273 NORDDYRØY 63.7966, 8.6887 60 / 38

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken