Aukaveien 134
7270 DYRVIK

Aukaveien 134, 7270 DYRVIK er ei adresse i Frøya.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Aukaveien 134, 7270 DYRVIK:

  • Postnummer: 7270 DYRVIK
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 11 i 5014 Frøya
  • Grunnkrins: 209 KVALØY
  • Valkrins: 5 Dyrøy
  • Kyrkjesogn: 9060901 Frøya
  • Tettstad:

Aukaveien

Aukaveien er ein veg i Frøya kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 40 til 156.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Aukaveien 40 7270 DYRVIK 63.7741, 8.7439 44 / 15
Aukaveien 44 7270 DYRVIK 63.7733, 8.7440 44 / 3
Aukaveien 54 7270 DYRVIK 63.7722, 8.7428 44 / 2
Aukaveien 66 7270 DYRVIK 63.7725, 8.7401 44 / 21
Aukaveien 68 7270 DYRVIK 63.7722, 8.7396 44 / 10
Aukaveien 72 7270 DYRVIK 63.7714, 8.7400 44 / 18
Aukaveien 76 7270 DYRVIK 63.7713, 8.7384 44 / 12
Aukaveien 120A 7270 DYRVIK 63.7699, 8.7316 44 / 6
Aukaveien 120B 7270 DYRVIK 63.7699, 8.7314 44 / 6
Aukaveien 125 7270 DYRVIK 63.7701, 8.7299 44 / 8
Aukaveien 126 7270 DYRVIK 63.7697, 8.7303 44 / 8
Aukaveien 134 7270 DYRVIK 63.7694, 8.7285 44 / 11
Aukaveien 156 7270 DYRVIK 63.7688, 8.7246 44 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken