Stavnesveien 64
3790 HELLE

Stavnesveien 64, 3790 HELLE er ei adresse i Kragerø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stavnesveien 64, 3790 HELLE:

  • Postnummer: 3790 HELLE
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 11 i 0815 Kragerø
  • Grunnkrins: 303 FOSSING
  • Valkrins: 3 HELLE
  • Kyrkjesogn: 5090204 Helle
  • Tettstad:

Stavnesveien

Stavnesveien er ein veg i Kragerø kommune med 57 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 70.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stavnesveien 1 3790 HELLE 58.9255, 9.4736 20 / 28
Stavnesveien 2A 3790 HELLE 58.9228, 9.4773 22 / 28
Stavnesveien 2B 3790 HELLE 58.9188, 9.4796 22 / 7
Stavnesveien 2C 3790 HELLE 58.9189, 9.4808 22 / 7
Stavnesveien 2D 3790 HELLE 58.9188, 9.4811 22 / 7
Stavnesveien 3 3790 HELLE 58.9257, 9.4742 20 / 11
Stavnesveien 4 3790 HELLE 58.9221, 9.4814 21 / 38
Stavnesveien 5 3790 HELLE 58.9256, 9.4745 20 / 37
Stavnesveien 7 3790 HELLE 58.9250, 9.4745 22 / 24
Stavnesveien 8 3790 HELLE 58.9220, 9.4837 21 / 35
Stavnesveien 9 3790 HELLE 58.9246, 9.4754 22 / 19
Stavnesveien 10 3790 HELLE 58.9224, 9.4854 21 / 32
Stavnesveien 11 3790 HELLE 58.9242, 9.4756 22 / 20
Stavnesveien 12 3790 HELLE 58.9199, 9.4864 21 / 53
Stavnesveien 14 3790 HELLE 58.9192, 9.4867 21 / 25
Stavnesveien 15 3790 HELLE 58.9235, 9.4763 22 / 18
Stavnesveien 16 3790 HELLE 58.9188, 9.4875 21 / 13
Stavnesveien 18 3790 HELLE 58.9196, 9.4876 21 / 37
Stavnesveien 19 3790 HELLE 58.9228, 9.4814 21 / 14
Stavnesveien 20 3790 HELLE 58.9194, 9.4883 21 / 27
Stavnesveien 21 3790 HELLE 58.9222, 9.4828 21 / 26
Stavnesveien 22 3790 HELLE 58.9192, 9.4893 21 / 16
Stavnesveien 23 3790 HELLE 58.9234, 9.4858 21 / 15
Stavnesveien 24 3790 HELLE 58.9192, 9.4911 21 / 4
Stavnesveien 25 3790 HELLE 58.9222, 9.4949 21 / 42
Stavnesveien 26 3790 HELLE 58.9195, 9.4931 21 / 6
Stavnesveien 27 3790 HELLE 58.9228, 9.4969 21 / 43
Stavnesveien 28 3790 HELLE 58.9195, 9.4941 21 / 41
Stavnesveien 29 3790 HELLE 58.9230, 9.4979 21 / 44
Stavnesveien 30 3790 HELLE 58.9213, 9.4887 21 / 33
Stavnesveien 31 3790 HELLE 58.9232, 9.5039 21 / 45
Stavnesveien 32 3790 HELLE 58.9219, 9.4871 21 / 60
Stavnesveien 33 3790 HELLE 58.9241, 9.5056 21 / 1
Stavnesveien 34 3790 HELLE 58.9222, 9.4867 21 / 36
Stavnesveien 35 3790 HELLE 58.9242, 9.5058 21 / 1
Stavnesveien 36 3790 HELLE 58.9225, 9.4865 21 / 21
Stavnesveien 37 3790 HELLE 58.9246, 9.5070 21 / 47
Stavnesveien 38 3790 HELLE 58.9223, 9.4882 21 / 23
Stavnesveien 39 3790 HELLE 58.9247, 9.5074 21 / 48
Stavnesveien 40 3790 HELLE 58.9216, 9.4909 21 / 2
Stavnesveien 42 3790 HELLE 58.9215, 9.4908 21 / 2
Stavnesveien 43 3790 HELLE 58.9255, 9.5077 21 / 51
Stavnesveien 44 3790 HELLE 58.9212, 9.4899 21 / 40
Stavnesveien 45 3790 HELLE 58.9250, 9.5079 21 / 49
Stavnesveien 46 3790 HELLE 58.9205, 9.4903 21 / 34
Stavnesveien 47 3790 HELLE 58.9247, 9.5084 21 / 46
Stavnesveien 48 3790 HELLE 58.9204, 9.4907 21 / 56
Stavnesveien 50 3790 HELLE 58.9205, 9.4912 21 / 7
Stavnesveien 52 3790 HELLE 58.9220, 9.4907 21 / 2
Stavnesveien 54 3790 HELLE 58.9222, 9.4905 21 / 2
Stavnesveien 58 3790 HELLE 58.9219, 9.4999 21 / 17
Stavnesveien 60 3790 HELLE 58.9222, 9.5028 21 / 28
Stavnesveien 62 3790 HELLE 58.9227, 9.5038 21 / 10
Stavnesveien 64 3790 HELLE 58.9231, 9.5087 21 / 11
Stavnesveien 66 3790 HELLE 58.9233, 9.5091 21 / 29
Stavnesveien 68 3790 HELLE 58.9235, 9.5099 21 / 9
Stavnesveien 70 3790 HELLE 58.9258, 9.5107 21 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken