Graveveien 8
3753 TØRDAL

Graveveien 8, 3753 TØRDAL er ei adresse i Drangedal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Graveveien 8, 3753 TØRDAL:

  • Postnummer: 3753 TØRDAL
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 46 i 0817 Drangedal
  • Grunnkrins: 103 BØ
  • Valkrins: 21 TØRDAL
  • Kyrkjesogn: 5090503 Tørdal
  • Tettstad:

Graveveien

Graveveien er ein veg i Drangedal kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 53.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Graveveien 7 3753 TØRDAL 59.1480, 8.8164 45 / 18
Graveveien 8 3753 TØRDAL 59.1472, 8.8168 45 / 46
Graveveien 9 3753 TØRDAL 59.1478, 8.8160 45 / 52
Graveveien 40 3753 TØRDAL 59.1474, 8.8106 45 / 5
Graveveien 42 3753 TØRDAL 59.1474, 8.8100 45 / 5
Graveveien 53 3753 TØRDAL 59.1484, 8.8103 45 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken