Høgevegen 1
6260 SKODJE

Høgevegen 1, 6260 SKODJE er ei adresse i Skodje.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høgevegen 1, 6260 SKODJE:

  • Postnummer: 6260 SKODJE
  • Gards-/bruksnummer: 17 / 111 i 1529 Skodje
  • Grunnkrins: 104 SKODJEVÅG
  • Valkrins: 18 SKODJE
  • Kyrkjesogn: 8030103 Skodje
  • Tettstad: Skodje

Høgevegen

Høgevegen er ein veg i Skodje kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høgevegen 1 6260 SKODJE 62.4993, 6.7226 17 / 111
Høgevegen 2 6260 SKODJE 62.4995, 6.7235 17 / 92
Høgevegen 3 6260 SKODJE 62.4994, 6.7222 17 / 98
Høgevegen 4 6260 SKODJE 62.4996, 6.7231 17 / 75
Høgevegen 5 6260 SKODJE 62.4994, 6.7218 17 / 100
Høgevegen 6 6260 SKODJE 62.4997, 6.7226 17 / 76
Høgevegen 7 6260 SKODJE 62.4995, 6.7212 17 / 101
Høgevegen 8 6260 SKODJE 62.4998, 6.7221 17 / 104
Høgevegen 9 6260 SKODJE 62.4996, 6.7206 17 / 103
Høgevegen 10 6260 SKODJE 62.4998, 6.7217 17 / 108
Høgevegen 12 6260 SKODJE 62.4999, 6.7211 17 / 106

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken