Skollerudveien 127
1880 EIDSBERG

Skollerudveien 127, 1880 EIDSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skollerudveien 127, 1880 EIDSBERG:

  • Postnummer: 1880 EIDSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 153 / 1 i 0125
  • Grunnkrins: 305 SVIU
  • Valkrins: 1 EIDSBERG
  • Kyrkjesogn: 2030102 Trømborg
  • Tettstad:

Skollerudveien

Skollerudveien er ein veg i Eidsberg kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 157.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skollerudveien 12 1880 EIDSBERG 59.5014, 11.3676 160 / 1
Skollerudveien 28 1880 EIDSBERG 59.5010, 11.3713 160 / 4
Skollerudveien 30 1880 EIDSBERG 59.5007, 11.3726 159 / 4
Skollerudveien 36 1880 EIDSBERG 59.5018, 11.3720 159 / 31
Skollerudveien 67 1880 EIDSBERG 59.5031, 11.3761 159 / 1
Skollerudveien 124 1880 EIDSBERG 59.4995, 11.3842 151 / 3
Skollerudveien 126 1880 EIDSBERG 59.4992, 11.3841 151 / 3
Skollerudveien 127 1880 EIDSBERG 59.5031, 11.3890 153 / 1
Skollerudveien 131 1880 EIDSBERG 59.5007, 11.3858 151 / 3
Skollerudveien 135 1880 EIDSBERG 59.5004, 11.3851 151 / 3
Skollerudveien 141 1880 EIDSBERG 59.5003, 11.3865 151 / 31
Skollerudveien 151 1880 EIDSBERG 59.5003, 11.3934 151 / 4
Skollerudveien 155 1880 EIDSBERG 59.4990, 11.3867 151 / 27
Skollerudveien 157 1880 EIDSBERG 59.4989, 11.3879 151 / 28

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken