Holtandammtjønnvegen 361
3812 AKKERHAUGEN

Holtandammtjønnvegen 361, 3812 AKKERHAUGEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holtandammtjønnvegen 361, 3812 AKKERHAUGEN:

  • Postnummer: 3812 AKKERHAUGEN
  • Gards-/bruksnummer: 56 / 12 i 0822
  • Grunnkrins: 109 SAUAR
  • Valkrins: 1 AKKERHAUGEN
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Holtandammtjønnvegen

Holtandammtjønnvegen er ein veg i Sauherad kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 357 til 406.

Adressene i Holtandammtjønnvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holtandammtjønnvegen 357 3812 AKKERHAUGEN 59.4187, 9.2383 56 / 4
Holtandammtjønnvegen 359 3812 AKKERHAUGEN 59.4189, 9.2320 56 / 22
Holtandammtjønnvegen 361 3812 AKKERHAUGEN 59.4199, 9.2313 56 / 12
Holtandammtjønnvegen 388 3810 GVARV 59.4295, 9.2163 75 / 5
Holtandammtjønnvegen 406 3810 GVARV 59.4221, 9.2255 75 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken