0
8890 LEIRFJORD

0, 8890 LEIRFJORD er ei adresse i Leirfjord.

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 8890 LEIRFJORD:

  • Postnummer: 8890 LEIRFJORD
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 3 i 1822 Leirfjord
  • Grunnkrins: 111 KJÆRSTAD/LADING
  • Valkrins: 1 TVERLANDET
  • Kyrkjesogn: 10040103 Leirfjord
  • Tettstad:

er i Leirfjord kommune med 129 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 8890 LEIRFJORD 66.0608, 12.6838 40 / 88
0 8890 LEIRFJORD 66.0608, 12.6840 40 / 77
0 8890 LEIRFJORD 66.0310, 13.0648 73 / 1
0 8890 LEIRFJORD 66.1536, 13.0832 101 / 23
0 8890 LEIRFJORD 66.0677, 12.9033 55 / 36
0 8890 LEIRFJORD 66.0443, 12.9913 69 / 4
0 8890 LEIRFJORD 66.0622, 12.6879 40 / 18
0 8890 LEIRFJORD 66.1539, 13.0995 101 / 50
0 8890 LEIRFJORD 66.0370, 12.9543 70 / 6
0 8890 LEIRFJORD 66.0697, 12.8967 46 / 35
0 8890 LEIRFJORD 66.0380, 12.6752 50 / 124
0 8890 LEIRFJORD 66.0624, 12.9545 58 / 1
0 8890 LEIRFJORD 66.0785, 12.9006 57 / 34
0 8890 LEIRFJORD 66.0426, 12.7220 50 / 51
0 8890 LEIRFJORD 66.0615, 12.9250 58 / 6
0 8890 LEIRFJORD 66.0631, 12.9374 58 / 7
0 8890 LEIRFJORD 66.0524, 12.7082 42 / 18
0 8890 LEIRFJORD 66.1265, 12.8284 106 / 37
0 8890 LEIRFJORD 66.0252, 13.0173 74 / 5
0 8890 LEIRFJORD 66.0706, 12.9496 58 / 15
0 8890 LEIRFJORD 66.0680, 12.6771 40 / 104
0 8890 LEIRFJORD 66.0874, 12.7303 109 / 18
0 8890 LEIRFJORD 66.0618, 12.7647 42 / 157
0 8890 LEIRFJORD 66.0631, 12.9535 58 / 380
0 8890 LEIRFJORD 66.0629, 12.9522 58 / 302
0 8890 LEIRFJORD 66.0717, 12.7772 42 / 80
0 8890 LEIRFJORD 66.0771, 13.0275 60 / 9
0 8890 LEIRFJORD 66.0633, 12.9296 58 / 59
0 8890 LEIRFJORD 66.0443, 12.7187 50 / 1
0 8890 LEIRFJORD 66.0616, 12.9509 58 / 414
0 8890 LEIRFJORD 66.0615, 12.9509 58 / 413
0 8890 LEIRFJORD 66.0619, 12.9502 58 / 425
0 8890 LEIRFJORD 66.0150, 12.9559 75 / 4
0 8890 LEIRFJORD 66.1602, 13.1002 100 / 34
0 8890 LEIRFJORD 66.1218, 12.8328 106 / 5
0 8890 LEIRFJORD 66.0686, 13.0586 65 / 2
0 8890 LEIRFJORD 66.0711, 12.8127 43 / 8
0 8890 LEIRFJORD 66.0631, 12.6998 41 / 8
0 8890 LEIRFJORD 66.0445, 12.7009 49 / 3
0 8890 LEIRFJORD 66.0535, 12.7723 51 / 1
0 8890 LEIRFJORD 66.0529, 12.7752 51 / 7
0 8890 LEIRFJORD 66.0700, 12.8519 45 / 5
0 8890 LEIRFJORD 66.0670, 12.9099 55 / 2
0 8890 LEIRFJORD 66.0689, 12.9834 58 / 3
0 8890 LEIRFJORD 66.0680, 12.9783 58 / 16
0 8890 LEIRFJORD 66.0714, 12.8971 46 / 22
0 8890 LEIRFJORD 66.0699, 12.9841 59 / 50
0 8890 LEIRFJORD 66.0221, 12.9524 73 / 3
0 8890 LEIRFJORD 66.1579, 13.1141 101 / 8
0 8890 LEIRFJORD 66.0750, 12.9034 56 / 6
0 8890 LEIRFJORD 66.0659, 12.9540 58 / 41
0 8890 LEIRFJORD 66.0617, 12.9384 58 / 9
0 8890 LEIRFJORD 66.1747, 13.1710 100 / 2
0 8890 LEIRFJORD 66.1609, 13.1136 101 / 13
0 8890 LEIRFJORD 66.1159, 13.0704 82 / 2
0 8890 LEIRFJORD 66.0659, 12.6739 40 / 102
0 8890 LEIRFJORD 66.0496, 12.7244 49 / 33
0 8890 LEIRFJORD 66.0791, 13.0236 60 / 21
0 8890 LEIRFJORD 66.1085, 13.0805 61 / 3
0 8890 LEIRFJORD 66.1088, 13.0802 61 / 3
0 8890 LEIRFJORD 66.1521, 13.0669 102 / 29
0 8890 LEIRFJORD 66.0685, 12.9398 58 / 348
0 8890 LEIRFJORD 66.1252, 12.8300 106 / 42
0 8890 LEIRFJORD 66.0653, 13.0586 67 / 6
0 8890 LEIRFJORD 66.0948, 13.1157 62 / 2
0 8890 LEIRFJORD 66.0825, 13.0935 63 / 1
0 8890 LEIRFJORD 66.0529, 12.7752 51 / 7
0 8890 LEIRFJORD 66.0809, 13.0863 63 / 1
0 8890 LEIRFJORD 66.0713, 12.9230 55 / 17
0 8890 LEIRFJORD 66.0713, 12.9230 55 / 17
0 8890 LEIRFJORD 66.1261, 12.8301 106 / 45
0 8890 LEIRFJORD 66.0510, 12.7815 52 / 2
0 8890 LEIRFJORD 66.0533, 12.8554 53 / 2
0 8890 LEIRFJORD 66.0647, 12.7547 42 / 151
0 8890 LEIRFJORD 66.1725, 13.1673 100 / 14
0 8890 LEIRFJORD 66.1236, 12.8239 106 / 5
0 8890 LEIRFJORD 66.1212, 12.8291 106 / 10
0 8890 LEIRFJORD 66.1523, 13.0694 102 / 27
0 8890 LEIRFJORD 66.1642, 13.1215 100 / 22
0 8890 LEIRFJORD 66.0686, 13.0586 65 / 2
0 8890 LEIRFJORD 66.0550, 12.9073 54 / 2
0 8890 LEIRFJORD 66.0610, 12.6835 40 / 24
0 8892 SUNDØY 66.0167, 12.9032 78 / 52
0 8892 SUNDØY 66.0298, 12.8758 80 / 9
0 8892 SUNDØY 66.0297, 12.8744 80 / 10
0 8892 SUNDØY 66.0300, 12.8783 80 / 8
0 8892 SUNDØY 66.0305, 12.8805 80 / 6
0 8892 SUNDØY 66.0301, 12.8797 80 / 7
0 8892 SUNDØY 65.9853, 12.8490 111 / 60
0 8892 SUNDØY 65.9846, 12.8550 111 / 61
0 8892 SUNDØY 66.0110, 12.9083 77 / 5
0 8892 SUNDØY 65.9901, 12.8576 111 / 12
0 8892 SUNDØY 66.0159, 12.9257 77 / 9
0 8892 SUNDØY 65.9909, 12.8467 111 / 23
0 8892 SUNDØY 66.0185, 12.9285 77 / 36
0 8892 SUNDØY 66.0153, 12.8880 78 / 1
0 8892 SUNDØY 66.0337, 12.8895 80 / 12
0 8892 SUNDØY 66.0134, 12.9159 77 / 1
0 8892 SUNDØY 65.9811, 12.8112 112 / 63
0 8892 SUNDØY 66.0132, 12.8881 78 / 34
0 8892 SUNDØY 65.9980, 12.8963 110 / 24
0 8892 SUNDØY 65.9808, 12.8074 112 / 62
0 8897 BARDAL 66.1906, 13.3653 90 / 3
0 8897 BARDAL 66.2211, 13.3001 83 / 1
0 8897 BARDAL 66.2346, 13.3426 84 / 6
0 8897 BARDAL 66.2328, 13.3420 84 / 2
0 8897 BARDAL 66.2154, 13.3780 92 / 38
0 8897 BARDAL 66.2135, 13.3844 92 / 82
0 8897 BARDAL 66.2338, 13.3435 84 / 3
0 8897 BARDAL 66.2330, 13.3391 84 / 4
0 8897 BARDAL 66.2332, 13.3425 84 / 5
0 8897 BARDAL 66.2103, 13.3734 93 / 15
0 8897 BARDAL 66.2181, 13.3894 86 / 1
0 8897 BARDAL 66.2203, 13.4067 86 / 5
0 8897 BARDAL 66.2131, 13.3898 86 / 7
0 8897 BARDAL 66.2054, 13.3975 87 / 22
0 8897 BARDAL 66.2067, 13.3929 88 / 1
0 8897 BARDAL 66.2120, 13.3685 93 / 3
0 8897 BARDAL 66.2012, 13.3512 94 / 1
0 8897 BARDAL 66.1835, 13.3482 94 / 1
0 8897 BARDAL 66.1900, 13.3219 97 / 1
0 8897 BARDAL 66.1836, 13.2291 99 / 1
0 8897 BARDAL 66.1843, 13.2318 99 / 3
0 8897 BARDAL 66.2134, 13.3849 92 / 6
0 8897 BARDAL 66.2160, 13.3756 92 / 11
0 8897 BARDAL 66.2140, 13.3693 92 / 64
0 8897 BARDAL 66.2137, 13.3731 92 / 20
0 8897 BARDAL 66.2103, 13.3734 93 / 4
0 8897 BARDAL 66.1864, 13.3052 98 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken