Vollgata 12
8200 FAUSKE

Vollgata 12, 8200 FAUSKE er ei adresse i Fauske.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vollgata 12, 8200 FAUSKE:

  • Postnummer: 8200 FAUSKE
  • Gards-/bruksnummer: 103 / 517 i 1841 Fauske
  • Grunnkrins: 306 FOLLAVEIEN
  • Valkrins: 3 FAUSKE
  • Kyrkjesogn: 10050101 Fauske
  • Tettstad: Fauske

Vollgata

Vollgata er ei gate i Fauske kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 41.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vollgata 2 8200 FAUSKE 67.2590, 15.3882 103 / 65
Vollgata 8 8200 FAUSKE 67.2597, 15.3878 103 / 528
Vollgata 10 8200 FAUSKE 67.2599, 15.3878 103 / 518
Vollgata 12 8200 FAUSKE 67.2600, 15.3885 103 / 517
Vollgata 13 8200 FAUSKE 67.2601, 15.3874 103 / 1505
Vollgata 14 8200 FAUSKE 67.2599, 15.3890 103 / 512
Vollgata 15 8200 FAUSKE 67.2602, 15.3873 103 / 490
Vollgata 16 8200 FAUSKE 67.2600, 15.3899 103 / 147
Vollgata 17A 8200 FAUSKE 67.2602, 15.3880 103 / 1622
Vollgata 17B 8200 FAUSKE 67.2604, 15.3878 103 / 513
Vollgata 18 8200 FAUSKE 67.2603, 15.3896 103 / 554
Vollgata 19 8200 FAUSKE 67.2603, 15.3888 103 / 499
Vollgata 20 8200 FAUSKE 67.2606, 15.3894 103 / 666
Vollgata 21 8200 FAUSKE 67.2605, 15.3886 103 / 45
Vollgata 22 8200 FAUSKE 67.2608, 15.3892 103 / 633
Vollgata 23 8200 FAUSKE 67.2609, 15.3883 103 / 534
Vollgata 24 8200 FAUSKE 67.2610, 15.3889 103 / 544
Vollgata 25 8200 FAUSKE 67.2612, 15.3878 103 / 515
Vollgata 26 8200 FAUSKE 67.2613, 15.3887 103 / 511
Vollgata 27 8200 FAUSKE 67.2615, 15.3874 103 / 541
Vollgata 30 8200 FAUSKE 67.2619, 15.3880 103 / 549
Vollgata 31 8200 FAUSKE 67.2620, 15.3868 103 / 543
Vollgata 32 8200 FAUSKE 67.2621, 15.3876 103 / 579
Vollgata 33 8200 FAUSKE 67.2622, 15.3865 103 / 540
Vollgata 34 8200 FAUSKE 67.2623, 15.3874 103 / 579
Vollgata 35 8200 FAUSKE 67.2623, 15.3861 103 / 576
Vollgata 36 8200 FAUSKE 67.2625, 15.3868 103 / 638
Vollgata 37 8200 FAUSKE 67.2626, 15.3858 103 / 614
Vollgata 37A 8200 FAUSKE 67.2626, 15.3856 103 / 1483
Vollgata 38A 8200 FAUSKE 67.2627, 15.3865 103 / 1380
Vollgata 38B 8200 FAUSKE 67.2629, 15.3872 103 / 1233
Vollgata 39 8200 FAUSKE 67.2630, 15.3852 103 / 682
Vollgata 39A 8200 FAUSKE 67.2628, 15.3848 103 / 682
Vollgata 41 8200 FAUSKE 67.2632, 15.3849 103 / 806

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken