0
3812 AKKERHAUGEN

0, 3812 AKKERHAUGEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 3812 AKKERHAUGEN:

  • Postnummer: 3812 AKKERHAUGEN
  • Gards-/bruksnummer: 61 / 10 i 0822
  • Grunnkrins: 108 JONSÅS
  • Valkrins: 1 AKKERHAUGEN
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

er i Sauherad kommune med 48 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 3683 NOTODDEN 59.4487, 9.3385 20 / 2
0 3683 NOTODDEN 59.4517, 9.3476 24 / 5
0 3683 NOTODDEN 59.4553, 9.4029 23 / 17
0 3683 NOTODDEN 59.4578, 9.3896 24 / 24
0 3683 NOTODDEN 59.4589, 9.3999 24 / 40
0 3683 NOTODDEN 59.4659, 9.4154 24 / 31
0 3683 NOTODDEN 59.4996, 9.4384 30 / 11
0 3683 NOTODDEN 59.4590, 9.3976 24 / 28
0 3683 NOTODDEN 59.4723, 9.3938 27 / 14
0 3683 NOTODDEN 59.4693, 9.3689 27 / 20
0 3683 NOTODDEN 59.4708, 9.4017 27 / 54
0 3683 NOTODDEN 59.4699, 9.4023 27 / 58
0 3683 NOTODDEN 59.4749, 9.3170 28 / 13
0 3683 NOTODDEN 59.4765, 9.3978 29 / 1
0 3683 NOTODDEN 59.4649, 9.3210 28 / 1
0 3683 NOTODDEN 59.4818, 9.3189 30 / 4
0 3683 NOTODDEN 59.5251, 9.4820 37 / 13
0 3683 NOTODDEN 59.4656, 9.3888 27 / 70
0 3683 NOTODDEN 59.4580, 9.3974 24 / 42
0 3683 NOTODDEN 59.4586, 9.3992 24 / 39
0 3683 NOTODDEN 59.4577, 9.4014 24 / 38
0 3810 GVARV 59.3344, 9.2158 101 / 1
0 3810 GVARV 59.3470, 9.2139 98 / 17
0 3810 GVARV 59.3796, 9.2117 74 / 11
0 3810 GVARV 59.3538, 9.1843 97 / 8
0 3810 GVARV 59.3882, 9.1623 91 / 111
0 3810 GVARV 59.3465, 9.2133 98 / 18
0 3812 AKKERHAUGEN 59.3856, 9.2456 61 / 10
0 3812 AKKERHAUGEN 59.5139, 9.2904 38 / 5
0 3812 AKKERHAUGEN 59.3855, 9.2452 61 / 10
0 3812 AKKERHAUGEN 59.3615, 9.3025 2 / 9
0 3812 AKKERHAUGEN 59.3805, 9.3553 60 / 34
0 3812 AKKERHAUGEN 59.3759, 9.2654 2 / 36
0 3812 AKKERHAUGEN 59.3865, 9.2482 61 / 2
0 3820 NORDAGUTU 59.3826, 9.3308 10 / 67
0 3820 NORDAGUTU 59.3833, 9.3321 10 / 71
0 3820 NORDAGUTU 59.3817, 9.3315 10 / 73
0 3820 NORDAGUTU 59.3838, 9.3318 10 / 74
0 3820 NORDAGUTU 59.3832, 9.3300 10 / 76
0 3820 NORDAGUTU 59.4384, 9.3255 19 / 11
0 3820 NORDAGUTU 59.3974, 9.3442 14 / 11
0 3820 NORDAGUTU 59.3835, 9.3327 10 / 61
0 3820 NORDAGUTU 59.3828, 9.3306 10 / 63
0 3820 NORDAGUTU 59.4014, 9.3053 9 / 11
0 3820 NORDAGUTU 59.3823, 9.3311 10 / 66
0 3820 NORDAGUTU 59.4042, 9.3099 9 / 17
0 3820 NORDAGUTU 59.3785, 9.3406 10 / 15
0 3820 NORDAGUTU 59.3816, 9.3321 10 / 58

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken