Frydenbergveien 8
1467 STRØMMEN

Frydenbergveien 8, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Frydenbergveien 8, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 606 i 0231
  • Grunnkrins: 801 STALSBERG 1
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Frydenbergveien

Frydenbergveien er ein veg i Skedsmo kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Frydenbergveien 1 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0141 77 / 860
Frydenbergveien 2A 1467 STRØMMEN 59.9421, 11.0135 77 / 562
Frydenbergveien 2B 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0134 77 / 1363
Frydenbergveien 3 1467 STRØMMEN 59.9418, 11.0138 77 / 861
Frydenbergveien 4A 1467 STRØMMEN 59.9421, 11.0131 77 / 578
Frydenbergveien 4B 1467 STRØMMEN 59.9422, 11.0128 77 / 668
Frydenbergveien 5 1467 STRØMMEN 59.9416, 11.0137 77 / 862
Frydenbergveien 6A 1467 STRØMMEN 59.9419, 11.0128 77 / 624
Frydenbergveien 6B 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0125 77 / 667
Frydenbergveien 7 1467 STRØMMEN 59.9414, 11.0134 77 / 629
Frydenbergveien 8 1467 STRØMMEN 59.9417, 11.0132 77 / 606

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken