Hagaveien 10A
1467 STRØMMEN

Hagaveien 10A, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hagaveien 10A, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 1258 i 0231
  • Grunnkrins: 805 STALSBERG 5
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Hagaveien

Hagaveien er ein veg i Skedsmo kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hagaveien 1 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0148 77 / 1038
Hagaveien 2 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0146 77 / 316
Hagaveien 3A 1467 STRØMMEN 59.9457, 11.0151 77 / 1037
Hagaveien 3B 1467 STRØMMEN 59.9457, 11.0151 77 / 1300
Hagaveien 4 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0144 77 / 1045
Hagaveien 5 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0156 77 / 866
Hagaveien 6 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0150 77 / 713
Hagaveien 7 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0158 77 / 618
Hagaveien 8 1467 STRØMMEN 59.9452, 11.0148 77 / 1046
Hagaveien 9 1467 STRØMMEN 59.9455, 11.0162 77 / 910
Hagaveien 10A 1467 STRØMMEN 59.9452, 11.0153 77 / 1258
Hagaveien 10B 1467 STRØMMEN 59.9452, 11.0155 77 / 782
Hagaveien 11 1467 STRØMMEN 59.9453, 11.0161 77 / 867
Hagaveien 12 1467 STRØMMEN 59.9450, 11.0152 77 / 783
Hagaveien 13 1467 STRØMMEN 59.9452, 11.0164 77 / 868
Hagaveien 14 1467 STRØMMEN 59.9448, 11.0156 77 / 785
Hagaveien 15 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0168 77 / 878
Hagaveien 16 1467 STRØMMEN 59.9449, 11.0159 77 / 784
Hagaveien 17 1467 STRØMMEN 59.9452, 11.0171 77 / 879
Hagaveien 18 1467 STRØMMEN 59.9447, 11.0166 77 / 604
Hagaveien 18B 1467 STRØMMEN 59.9448, 11.0162 77 / 1371
Hagaveien 19 1467 STRØMMEN 59.9450, 11.0167 77 / 734
Hagaveien 19A 1467 STRØMMEN 59.9450, 11.0166 77 / 734
Hagaveien 19B 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0168 77 / 734
Hagaveien 20 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0170 77 / 659
Hagaveien 21 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0174 77 / 944

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken