Bekkeliveien 7B
1467 STRØMMEN

Bekkeliveien 7B, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bekkeliveien 7B, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 236 i 0231
  • Grunnkrins: 801 STALSBERG 1
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Bekkeliveien

Bekkeliveien er ein veg i Skedsmo kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bekkeliveien 1A 1467 STRØMMEN 59.9426, 11.0040 77 / 234
Bekkeliveien 1B 1467 STRØMMEN 59.9426, 11.0039 77 / 234
Bekkeliveien 2 1467 STRØMMEN 59.9423, 11.0043 77 / 242
Bekkeliveien 2B 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0042 77 / 1116
Bekkeliveien 3 1467 STRØMMEN 59.9428, 11.0040 77 / 216
Bekkeliveien 4A 1467 STRØMMEN 59.9424, 11.0049 77 / 272
Bekkeliveien 4B 1467 STRØMMEN 59.9421, 11.0049 77 / 1349
Bekkeliveien 5 1467 STRØMMEN 59.9426, 11.0047 77 / 609
Bekkeliveien 5B 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0050 77 / 1348
Bekkeliveien 7A 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0053 77 / 1610
Bekkeliveien 7B 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0058 77 / 236
Bekkeliveien 8 1467 STRØMMEN 59.9427, 11.0067 77 / 266
Bekkeliveien 10 1467 STRØMMEN 59.9428, 11.0071 77 / 363
Bekkeliveien 11 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0066 77 / 455
Bekkeliveien 12A 1467 STRØMMEN 59.9426, 11.0078 77 / 952
Bekkeliveien 12B 1467 STRØMMEN 59.9427, 11.0079 77 / 1492
Bekkeliveien 12C 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0077 77 / 364
Bekkeliveien 13 1467 STRØMMEN 59.9431, 11.0073 77 / 370
Bekkeliveien 14 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0081 77 / 365
Bekkeliveien 15A 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0078 77 / 371
Bekkeliveien 15B 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0076 77 / 1682
Bekkeliveien 16 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0086 77 / 342
Bekkeliveien 17A 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0082 77 / 389
Bekkeliveien 17B 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0084 77 / 389

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken