Holmsens vei 48A
1467 STRØMMEN

Holmsens vei 48A, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holmsens vei 48A, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 972 i 0231
  • Grunnkrins: 802 STALSBERG 2
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Holmsens vei

Holmsens vei er ein veg i Skedsmo kommune med 131 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 141.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holmsens vei 1A 1467 STRØMMEN 59.9397, 11.0010 77 / 318
Holmsens vei 1B 1467 STRØMMEN 59.9398, 11.0009 77 / 318
Holmsens vei 1C 1467 STRØMMEN 59.9397, 11.0010 77 / 318
Holmsens vei 1D 1467 STRØMMEN 59.9398, 11.0008 77 / 318
Holmsens vei 1E 1467 STRØMMEN 59.9398, 11.0007 77 / 318
Holmsens vei 1F 1467 STRØMMEN 59.9397, 11.0009 77 / 318
Holmsens vei 1G 1467 STRØMMEN 59.9397, 11.0008 77 / 318
Holmsens vei 1H 1467 STRØMMEN 59.9398, 11.0007 77 / 318
Holmsens vei 2 1467 STRØMMEN 59.9401, 11.0011 77 / 1461
Holmsens vei 3 1467 STRØMMEN 59.9399, 11.0002 77 / 400
Holmsens vei 4A 1467 STRØMMEN 59.9402, 11.0006 77 / 477
Holmsens vei 4B 1467 STRØMMEN 59.9403, 11.0009 77 / 1429
Holmsens vei 5 1467 STRØMMEN 59.9401, 10.9997 77 / 410
Holmsens vei 6 1467 STRØMMEN 59.9404, 11.0003 77 / 421
Holmsens vei 7 1467 STRØMMEN 59.9401, 10.9993 77 / 732
Holmsens vei 8A 1467 STRØMMEN 59.9405, 11.0000 77 / 422
Holmsens vei 8B 1467 STRØMMEN 59.9405, 10.9996 77 / 1437
Holmsens vei 9A 1467 STRØMMEN 59.9401, 10.9989 77 / 414
Holmsens vei 9B 1467 STRØMMEN 59.9401, 10.9986 77 / 1494
Holmsens vei 9C 1467 STRØMMEN 59.9402, 10.9986 77 / 1494
Holmsens vei 10 1467 STRØMMEN 59.9407, 10.9995 77 / 478
Holmsens vei 11 1467 STRØMMEN 59.9404, 10.9990 77 / 480
Holmsens vei 12A 1467 STRØMMEN 59.9409, 10.9992 77 / 479
Holmsens vei 12B 1467 STRØMMEN 59.9408, 10.9990 77 / 479
Holmsens vei 13A 1467 STRØMMEN 59.9406, 10.9985 77 / 412
Holmsens vei 13B 1467 STRØMMEN 59.9405, 10.9983 77 / 1373
Holmsens vei 14 1467 STRØMMEN 59.9411, 10.9989 77 / 444
Holmsens vei 15 1467 STRØMMEN 59.9408, 10.9983 77 / 411
Holmsens vei 16 1467 STRØMMEN 59.9414, 10.9987 77 / 553
Holmsens vei 17 1467 STRØMMEN 59.9411, 10.9982 77 / 445
Holmsens vei 18 1467 STRØMMEN 59.9418, 10.9985 77 / 587
Holmsens vei 19A 1467 STRØMMEN 59.9413, 10.9982 77 / 600
Holmsens vei 19B 1467 STRØMMEN 59.9413, 10.9981 77 / 600
Holmsens vei 20A 1467 STRØMMEN 59.9421, 10.9983 77 / 731
Holmsens vei 20B 1467 STRØMMEN 59.9423, 10.9985 77 / 1580
Holmsens vei 21 1467 STRØMMEN 59.9416, 10.9981 77 / 589
Holmsens vei 23 1467 STRØMMEN 59.9421, 10.9978 77 / 1375
Holmsens vei 25 1467 STRØMMEN 59.9422, 10.9978 77 / 429
Holmsens vei 27 1467 STRØMMEN 59.9426, 10.9972 77 / 828
Holmsens vei 28 1467 STRØMMEN 59.9432, 10.9975 77 / 826
Holmsens vei 29A 1467 STRØMMEN 59.9428, 10.9970 77 / 922
Holmsens vei 29B 1467 STRØMMEN 59.9430, 10.9970 77 / 1417
Holmsens vei 30 1467 STRØMMEN 59.9434, 10.9974 77 / 825
Holmsens vei 31 1467 STRØMMEN 59.9432, 10.9969 77 / 818
Holmsens vei 32 1467 STRØMMEN 59.9438, 10.9973 77 / 550
Holmsens vei 33 1467 STRØMMEN 59.9434, 10.9968 77 / 820
Holmsens vei 34A 1467 STRØMMEN 59.9437, 10.9978 77 / 1144
Holmsens vei 34B 1467 STRØMMEN 59.9440, 10.9977 77 / 1676
Holmsens vei 35 1467 STRØMMEN 59.9437, 10.9967 77 / 819
Holmsens vei 36 1467 STRØMMEN 59.9441, 10.9981 77 / 1677
Holmsens vei 37 1467 STRØMMEN 59.9438, 10.9968 77 / 824
Holmsens vei 39A 1467 STRØMMEN 59.9442, 10.9967 77 / 187
Holmsens vei 39B 1467 STRØMMEN 59.9444, 10.9967 77 / 187
Holmsens vei 40 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0008 77 / 570
Holmsens vei 41A 1467 STRØMMEN 59.9447, 10.9966 77 / 187
Holmsens vei 41B 1467 STRØMMEN 59.9448, 10.9969 77 / 187
Holmsens vei 41C 1467 STRØMMEN 59.9447, 10.9972 77 / 187
Holmsens vei 42A 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0011 77 / 1499
Holmsens vei 42B 1467 STRØMMEN 59.9447, 11.0011 77 / 715
Holmsens vei 43A 1467 STRØMMEN 59.9445, 10.9976 77 / 187
Holmsens vei 43B 1467 STRØMMEN 59.9444, 10.9976 77 / 187
Holmsens vei 44A 1467 STRØMMEN 59.9452, 11.0020 77 / 660
Holmsens vei 44B 1467 STRØMMEN 59.9452, 11.0021 77 / 660
Holmsens vei 46 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0028 77 / 585
Holmsens vei 48A 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0025 77 / 972
Holmsens vei 48B 1467 STRØMMEN 59.9453, 11.0027 77 / 1606
Holmsens vei 50 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0029 77 / 1148
Holmsens vei 50A 1467 STRØMMEN 59.9457, 11.0028 77 / 1148
Holmsens vei 50B 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0029 77 / 1148
Holmsens vei 52 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0036 77 / 707
Holmsens vei 54 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0033 77 / 1379
Holmsens vei 56A 1467 STRØMMEN 59.9460, 11.0036 77 / 1444
Holmsens vei 56B 1467 STRØMMEN 59.9462, 11.0039 77 / 1377
Holmsens vei 58A 1467 STRØMMEN 59.9460, 11.0041 77 / 43
Holmsens vei 58B 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0038 77 / 1501
Holmsens vei 61A 1467 STRØMMEN 59.9443, 10.9987 77 / 956
Holmsens vei 61B 1467 STRØMMEN 59.9443, 10.9987 77 / 956
Holmsens vei 63A 1467 STRØMMEN 59.9442, 10.9993 77 / 1571
Holmsens vei 63B 1467 STRØMMEN 59.9442, 10.9996 77 / 583
Holmsens vei 64 1467 STRØMMEN 59.9463, 11.0044 77 / 110
Holmsens vei 65 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0000 77 / 496
Holmsens vei 66 1467 STRØMMEN 59.9463, 11.0053 77 / 110
Holmsens vei 67 1467 STRØMMEN 59.9444, 11.0004 77 / 573
Holmsens vei 67B 1467 STRØMMEN 59.9446, 11.0004 77 / 1177
Holmsens vei 68 1467 STRØMMEN 59.9463, 11.0052 77 / 110
Holmsens vei 69A 1467 STRØMMEN 59.9448, 11.0000 77 / 830
Holmsens vei 69B 1467 STRØMMEN 59.9448, 10.9999 77 / 830
Holmsens vei 70 1467 STRØMMEN 59.9464, 11.0051 77 / 110
Holmsens vei 71 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0004 77 / 877
Holmsens vei 73A 1467 STRØMMEN 59.9449, 11.0008 77 / 747
Holmsens vei 73B 1467 STRØMMEN 59.9449, 11.0009 77 / 747
Holmsens vei 75A 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0011 77 / 1343
Holmsens vei 75B 1467 STRØMMEN 59.9453, 11.0015 77 / 1507
Holmsens vei 77A 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0005 77 / 22
Holmsens vei 77B 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0005 77 / 22
Holmsens vei 77C 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0005 77 / 22
Holmsens vei 77D 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0005 77 / 22
Holmsens vei 79A 1467 STRØMMEN 59.9455, 11.0007 77 / 22
Holmsens vei 79B 1467 STRØMMEN 59.9455, 11.0008 77 / 22
Holmsens vei 79C 1467 STRØMMEN 59.9455, 11.0007 77 / 22
Holmsens vei 79D 1467 STRØMMEN 59.9455, 11.0008 77 / 22
Holmsens vei 83 1467 STRØMMEN 59.9455, 11.0019 77 / 238
Holmsens vei 85 1467 STRØMMEN 59.9455, 11.0018 77 / 238
Holmsens vei 87 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0017 77 / 238
Holmsens vei 89 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0016 77 / 238
Holmsens vei 91 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0014 77 / 238
Holmsens vei 93 1467 STRØMMEN 59.9457, 11.0013 77 / 238
Holmsens vei 95 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0010 77 / 238
Holmsens vei 97 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0011 77 / 238
Holmsens vei 99 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0012 77 / 238
Holmsens vei 101 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0012 77 / 238
Holmsens vei 103 1467 STRØMMEN 59.9460, 11.0013 77 / 238
Holmsens vei 105 1467 STRØMMEN 59.9460, 11.0016 77 / 238
Holmsens vei 107 1467 STRØMMEN 59.9461, 11.0017 77 / 238
Holmsens vei 109 1467 STRØMMEN 59.9461, 11.0018 77 / 238
Holmsens vei 111 1467 STRØMMEN 59.9462, 11.0019 77 / 238
Holmsens vei 113 1467 STRØMMEN 59.9462, 11.0019 77 / 238
Holmsens vei 115 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0017 77 / 238
Holmsens vei 117 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0018 77 / 238
Holmsens vei 119 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0019 77 / 238
Holmsens vei 121 1467 STRØMMEN 59.9457, 11.0017 77 / 238
Holmsens vei 123 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0018 77 / 238
Holmsens vei 125 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0020 77 / 238
Holmsens vei 127 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0021 77 / 238
Holmsens vei 129 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0024 77 / 238
Holmsens vei 131 1467 STRØMMEN 59.9460, 11.0024 77 / 238
Holmsens vei 133 1467 STRØMMEN 59.9462, 11.0029 77 / 1441
Holmsens vei 135 1467 STRØMMEN 59.9464, 11.0031 77 / 1441
Holmsens vei 137 1467 STRØMMEN 59.9465, 11.0034 77 / 1441
Holmsens vei 139 1467 STRØMMEN 59.9469, 11.0036 77 / 1531
Holmsens vei 141 1467 STRØMMEN 59.9473, 11.0029 77 / 1531

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken