Skolegata 20A
2010 STRØMMEN

Skolegata 20A, 2010 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skolegata 20A, 2010 STRØMMEN:

  • Postnummer: 2010 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 1607 i 0231
  • Grunnkrins: 806 STALSBERG 6
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Skolegata

Skolegata er ei gate i Skedsmo kommune med 43 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 48.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skolegata 1 2010 STRØMMEN 59.9506, 11.0127 77 / 621
Skolegata 4A 2010 STRØMMEN 59.9503, 11.0124 77 / 77
Skolegata 4B 2010 STRØMMEN 59.9503, 11.0124 77 / 77
Skolegata 4C 2010 STRØMMEN 59.9503, 11.0125 77 / 77
Skolegata 9 2010 STRØMMEN 59.9497, 11.0147 77 / 481
Skolegata 9B 2010 STRØMMEN 59.9498, 11.0150 77 / 1035
Skolegata 10A 2010 STRØMMEN 59.9500, 11.0128 77 / 1102
Skolegata 10B 2010 STRØMMEN 59.9501, 11.0128 77 / 1103
Skolegata 10C 2010 STRØMMEN 59.9502, 11.0130 77 / 87
Skolegata 12 2010 STRØMMEN 59.9501, 11.0134 77 / 88
Skolegata 14 2010 STRØMMEN 59.9500, 11.0136 77 / 78
Skolegata 15 2010 STRØMMEN 59.9490, 11.0157 77 / 856
Skolegata 16 2010 STRØMMEN 59.9495, 11.0143 77 / 1134
Skolegata 16B 2010 STRØMMEN 59.9494, 11.0141 77 / 133
Skolegata 17 2010 STRØMMEN 59.9488, 11.0160 77 / 854
Skolegata 18 2010 STRØMMEN 59.9493, 11.0146 77 / 135
Skolegata 20A 2010 STRØMMEN 59.9491, 11.0147 77 / 1607
Skolegata 20B 2010 STRØMMEN 59.9490, 11.0150 77 / 147
Skolegata 22 2010 STRØMMEN 59.9488, 11.0152 77 / 354
Skolegata 23 2010 STRØMMEN 59.9482, 11.0169 77 / 601
Skolegata 24 2010 STRØMMEN 59.9486, 11.0156 77 / 165
Skolegata 25 2010 STRØMMEN 59.9479, 11.0174 77 / 664
Skolegata 26 2010 STRØMMEN 59.9484, 11.0160 77 / 579
Skolegata 27 2010 STRØMMEN 59.9478, 11.0177 77 / 7
Skolegata 28 2010 STRØMMEN 59.9483, 11.0162 77 / 591
Skolegata 29A 2010 STRØMMEN 59.9475, 11.0181 77 / 156
Skolegata 29B 2010 STRØMMEN 59.9474, 11.0184 77 / 1498
Skolegata 30A 2010 STRØMMEN 59.9478, 11.0170 77 / 1556
Skolegata 30B 2010 STRØMMEN 59.9476, 11.0168 77 / 105
Skolegata 31 2010 STRØMMEN 59.9473, 11.0188 77 / 1051
Skolegata 32A 2010 STRØMMEN 59.9476, 11.0175 77 / 92
Skolegata 32B 2010 STRØMMEN 59.9475, 11.0172 77 / 1700
Skolegata 33 2010 STRØMMEN 59.9471, 11.0189 77 / 97
Skolegata 34 2010 STRØMMEN 59.9473, 11.0175 77 / 253
Skolegata 35 2010 STRØMMEN 59.9469, 11.0193 77 / 630
Skolegata 36 2010 STRØMMEN 59.9471, 11.0182 77 / 314
Skolegata 37 2010 STRØMMEN 59.9467, 11.0198 77 / 81
Skolegata 38 2010 STRØMMEN 59.9471, 11.0179 77 / 93
Skolegata 40 2010 STRØMMEN 59.9469, 11.0186 77 / 822
Skolegata 42 2010 STRØMMEN 59.9468, 11.0182 77 / 116
Skolegata 44 2010 STRØMMEN 59.9466, 11.0191 77 / 1390
Skolegata 46 2010 STRØMMEN 59.9466, 11.0186 77 / 123
Skolegata 48 2010 STRØMMEN 59.9464, 11.0192 77 / 399

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken