Ringveien 8A
1467 STRØMMEN

Ringveien 8A, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ringveien 8A, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 333 i 0231
  • Grunnkrins: 801 STALSBERG 1
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Ringveien

Ringveien er ein veg i Skedsmo kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ringveien 1A 1467 STRØMMEN 59.9412, 11.0034 77 / 1504
Ringveien 1B 1467 STRØMMEN 59.9412, 11.0038 77 / 277
Ringveien 2A 1467 STRØMMEN 59.9410, 11.0031 77 / 289
Ringveien 2B 1467 STRØMMEN 59.9410, 11.0030 77 / 289
Ringveien 3A 1467 STRØMMEN 59.9411, 11.0042 77 / 288
Ringveien 3B 1467 STRØMMEN 59.9412, 11.0044 77 / 1172
Ringveien 4 1467 STRØMMEN 59.9406, 11.0038 77 / 413
Ringveien 5 1467 STRØMMEN 59.9410, 11.0048 77 / 322
Ringveien 7 1467 STRØMMEN 59.9409, 11.0052 77 / 384
Ringveien 8A 1467 STRØMMEN 59.9405, 11.0045 77 / 333
Ringveien 8B 1467 STRØMMEN 59.9405, 11.0048 77 / 1173
Ringveien 9 1467 STRØMMEN 59.9410, 11.0058 77 / 334
Ringveien 10 1467 STRØMMEN 59.9407, 11.0049 77 / 340
Ringveien 11 1467 STRØMMEN 59.9413, 11.0063 77 / 267
Ringveien 12 1467 STRØMMEN 59.9404, 11.0052 77 / 378
Ringveien 13 1467 STRØMMEN 59.9416, 11.0066 77 / 376
Ringveien 14 1467 STRØMMEN 59.9406, 11.0056 77 / 326
Ringveien 15 1467 STRØMMEN 59.9418, 11.0070 77 / 328
Ringveien 16 1467 STRØMMEN 59.9407, 11.0061 77 / 321
Ringveien 17 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0070 77 / 329
Ringveien 18 1467 STRØMMEN 59.9409, 11.0067 77 / 320
Ringveien 19 1467 STRØMMEN 59.9421, 11.0070 77 / 329
Ringveien 20 1467 STRØMMEN 59.9413, 11.0070 77 / 325
Ringveien 22 1467 STRØMMEN 59.9415, 11.0075 77 / 1703
Ringveien 22A 1467 STRØMMEN 59.9416, 11.0072 77 / 327
Ringveien 22B 1467 STRØMMEN 59.9415, 11.0075 77 / 1703
Ringveien 24 1467 STRØMMEN 59.9418, 11.0077 77 / 331
Ringveien 26 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0079 77 / 294
Ringveien 28 1467 STRØMMEN 59.9422, 11.0082 77 / 1627
Ringveien 30A 1467 STRØMMEN 59.9423, 11.0081 77 / 1626
Ringveien 30B 1467 STRØMMEN 59.9424, 11.0080 77 / 1626
Ringveien 32A 1467 STRØMMEN 59.9424, 11.0078 77 / 275
Ringveien 32B 1467 STRØMMEN 59.9424, 11.0077 77 / 275

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken