Havegata 7A
2010 STRØMMEN

Havegata 7A, 2010 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Havegata 7A, 2010 STRØMMEN:

  • Postnummer: 2010 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 146 i 0231
  • Grunnkrins: 806 STALSBERG 6
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Havegata

Havegata er ei gate i Skedsmo kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Havegata 1A 2010 STRØMMEN 59.9491, 11.0134 77 / 1578
Havegata 1B 2010 STRØMMEN 59.9493, 11.0137 77 / 134
Havegata 2 2010 STRØMMEN 59.9490, 11.0130 77 / 597
Havegata 3 2010 STRØMMEN 59.9491, 11.0141 77 / 144
Havegata 4 2010 STRØMMEN 59.9489, 11.0133 77 / 195
Havegata 5 2010 STRØMMEN 59.9489, 11.0142 77 / 145
Havegata 6A 2010 STRØMMEN 59.9487, 11.0137 77 / 142
Havegata 6B 2010 STRØMMEN 59.9485, 11.0138 77 / 1613
Havegata 6C 2010 STRØMMEN 59.9484, 11.0135 77 / 149
Havegata 7A 2010 STRØMMEN 59.9487, 11.0146 77 / 146
Havegata 7B 2010 STRØMMEN 59.9486, 11.0149 77 / 1608
Havegata 8 2010 STRØMMEN 59.9480, 11.0134 77 / 235
Havegata 8A 2010 STRØMMEN 59.9481, 11.0130 77 / 235
Havegata 8B 2010 STRØMMEN 59.9480, 11.0130 77 / 235
Havegata 9 2010 STRØMMEN 59.9484, 11.0152 77 / 151
Havegata 10 2010 STRØMMEN 59.9479, 11.0138 77 / 237
Havegata 11 2010 STRØMMEN 59.9482, 11.0156 77 / 155
Havegata 12A 2010 STRØMMEN 59.9482, 11.0139 77 / 848
Havegata 12B 2010 STRØMMEN 59.9484, 11.0141 77 / 240
Havegata 12C 2010 STRØMMEN 59.9483, 11.0143 77 / 1505
Havegata 13 2010 STRØMMEN 59.9481, 11.0160 77 / 117
Havegata 14 2010 STRØMMEN 59.9482, 11.0145 77 / 148
Havegata 15 2010 STRØMMEN 59.9479, 11.0163 77 / 590
Havegata 16 2010 STRØMMEN 59.9480, 11.0148 77 / 139
Havegata 18 2010 STRØMMEN 59.9479, 11.0152 77 / 137
Havegata 20 2010 STRØMMEN 59.9477, 11.0155 77 / 304
Havegata 22 2010 STRØMMEN 59.9474, 11.0152 77 / 1544

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken