Åserudveien 18
1467 STRØMMEN

Åserudveien 18, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åserudveien 18, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 209 i 0231
  • Grunnkrins: 802 STALSBERG 2
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Åserudveien

Åserudveien er ein veg i Skedsmo kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åserudveien 1 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0030 77 / 230
Åserudveien 2 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0033 77 / 225
Åserudveien 3 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0026 77 / 1690
Åserudveien 4 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0034 77 / 225
Åserudveien 5 1467 STRØMMEN 59.9431, 11.0029 77 / 1442
Åserudveien 6 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0033 77 / 225
Åserudveien 7 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0024 77 / 278
Åserudveien 8 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0033 77 / 225
Åserudveien 9 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0023 77 / 278
Åserudveien 10 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0030 77 / 225
Åserudveien 12 1467 STRØMMEN 59.9434, 11.0032 77 / 225
Åserudveien 14 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0030 77 / 225
Åserudveien 16 1467 STRØMMEN 59.9434, 11.0031 77 / 225
Åserudveien 18 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0035 77 / 209
Åserudveien 20 1467 STRØMMEN 59.9436, 11.0032 77 / 1612

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken