Gamle Strømsvei 1B
1467 STRØMMEN

Gamle Strømsvei 1B, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle Strømsvei 1B, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 716 i 0231
  • Grunnkrins: 801 STALSBERG 1
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Gamle Strømsvei

Gamle Strømsvei er ein veg i Skedsmo kommune med 123 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 122.

Adressene i Gamle Strømsvei høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamle Strømsvei 1A 1467 STRØMMEN 59.9404, 11.0125 77 / 717
Gamle Strømsvei 1B 1467 STRØMMEN 59.9407, 11.0129 77 / 716
Gamle Strømsvei 2A 1467 STRØMMEN 59.9414, 11.0151 77 / 880
Gamle Strømsvei 2B 1467 STRØMMEN 59.9414, 11.0151 77 / 1065
Gamle Strømsvei 3A 1467 STRØMMEN 59.9409, 11.0126 77 / 718
Gamle Strømsvei 3B 1467 STRØMMEN 59.9408, 11.0124 77 / 1622
Gamle Strømsvei 3C 1467 STRØMMEN 59.9411, 11.0124 77 / 721
Gamle Strømsvei 3D 1467 STRØMMEN 59.9414, 11.0118 77 / 1064
Gamle Strømsvei 3E 1467 STRØMMEN 59.9416, 11.0121 77 / 1154
Gamle Strømsvei 3F 1467 STRØMMEN 59.9413, 11.0122 77 / 1704
Gamle Strømsvei 4 1467 STRØMMEN 59.9419, 11.0155 77 / 881
Gamle Strømsvei 5A 1467 STRØMMEN 59.9407, 11.0135 77 / 221
Gamle Strømsvei 5B 1467 STRØMMEN 59.9410, 11.0130 77 / 656
Gamle Strømsvei 5C 1467 STRØMMEN 59.9412, 11.0127 77 / 750
Gamle Strømsvei 5D 1467 STRØMMEN 59.9414, 11.0125 77 / 735
Gamle Strømsvei 6 1467 STRØMMEN 59.9421, 11.0157 77 / 882
Gamle Strømsvei 7A 1467 STRØMMEN 59.9410, 11.0140 77 / 1198
Gamle Strømsvei 7B 1467 STRØMMEN 59.9412, 11.0136 77 / 1197
Gamle Strømsvei 8A 1467 STRØMMEN 59.9423, 11.0159 77 / 883
Gamle Strømsvei 9A 1467 STRØMMEN 59.9413, 11.0138 77 / 1196
Gamle Strømsvei 9B 1467 STRØMMEN 59.9412, 11.0142 77 / 469
Gamle Strømsvei 9C 1467 STRØMMEN 59.9413, 11.0143 77 / 469
Gamle Strømsvei 10 1467 STRØMMEN 59.9426, 11.0160 77 / 884
Gamle Strømsvei 11 1467 STRØMMEN 59.9414, 11.0144 77 / 427
Gamle Strømsvei 12 1467 STRØMMEN 59.9427, 11.0161 77 / 885
Gamle Strømsvei 13 1467 STRØMMEN 59.9416, 11.0145 77 / 1137
Gamle Strømsvei 14 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0162 77 / 886
Gamle Strømsvei 15 1467 STRØMMEN 59.9417, 11.0147 77 / 561
Gamle Strømsvei 16 1467 STRØMMEN 59.9431, 11.0165 77 / 887
Gamle Strømsvei 17A 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0150 77 / 258
Gamle Strømsvei 17B 1467 STRØMMEN 59.9421, 11.0151 77 / 1640
Gamle Strømsvei 18A 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0165 77 / 876
Gamle Strømsvei 18B 1467 STRØMMEN 59.9434, 11.0166 77 / 876
Gamle Strømsvei 19 1467 STRØMMEN 59.9424, 11.0151 77 / 727
Gamle Strømsvei 20A 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0168 77 / 888
Gamle Strømsvei 20B 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0170 77 / 1302
Gamle Strømsvei 21 1467 STRØMMEN 59.9427, 11.0151 77 / 951
Gamle Strømsvei 23 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0154 77 / 103
Gamle Strømsvei 27 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0157 77 / 1104
Gamle Strømsvei 29 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0159 77 / 1068
Gamle Strømsvei 31 1467 STRØMMEN 59.9436, 11.0162 77 / 720
Gamle Strømsvei 33 1467 STRØMMEN 59.9439, 11.0169 77 / 408
Gamle Strømsvei 35A 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0172 77 / 269
Gamle Strømsvei 35B 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0169 77 / 1120
Gamle Strømsvei 35C 1467 STRØMMEN 59.9444, 11.0165 77 / 767
Gamle Strømsvei 35D 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0169 77 / 1257
Gamle Strømsvei 37 1467 STRØMMEN 59.9442, 11.0175 77 / 603
Gamle Strømsvei 39 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0180 77 / 666
Gamle Strømsvei 41 1467 STRØMMEN 59.9446, 11.0184 77 / 853
Gamle Strømsvei 43 1467 STRØMMEN 59.9448, 11.0187 77 / 183
Gamle Strømsvei 45 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0190 77 / 965
Gamle Strømsvei 45B 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0191 77 / 1073
Gamle Strømsvei 47 1467 STRØMMEN 59.9455, 11.0194 77 / 35
Gamle Strømsvei 49A 2010 STRØMMEN 59.9460, 11.0196 77 / 1600
Gamle Strømsvei 49B 2010 STRØMMEN 59.9460, 11.0195 77 / 1600
Gamle Strømsvei 51 2010 STRØMMEN 59.9462, 11.0195 77 / 102
Gamle Strømsvei 53 2010 STRØMMEN 59.9463, 11.0201 77 / 71
Gamle Strømsvei 55 2010 STRØMMEN 59.9466, 11.0201 77 / 968
Gamle Strømsvei 59 2010 STRØMMEN 59.9471, 11.0201 77 / 15
Gamle Strømsvei 61 2010 STRØMMEN 59.9474, 11.0202 77 / 567
Gamle Strømsvei 63 2010 STRØMMEN 59.9477, 11.0202 77 / 545
Gamle Strømsvei 65 2010 STRØMMEN 59.9481, 11.0203 77 / 152
Gamle Strømsvei 67 2010 STRØMMEN 59.9484, 11.0204 77 / 96
Gamle Strømsvei 67B 2010 STRØMMEN 59.9484, 11.0201 77 / 1341
Gamle Strømsvei 67C 2010 STRØMMEN 59.9486, 11.0200 77 / 1040
Gamle Strømsvei 69 2010 STRØMMEN 59.9487, 11.0204 77 / 66
Gamle Strømsvei 71 2010 STRØMMEN 59.9490, 11.0205 77 / 1174
Gamle Strømsvei 75 2010 STRØMMEN 59.9497, 11.0205 77 / 719
Gamle Strømsvei 75B 2010 STRØMMEN 59.9499, 11.0204 77 / 1284
Gamle Strømsvei 77 2010 STRØMMEN 59.9501, 11.0206 77 / 55
Gamle Strømsvei 80A 2010 STRØMMEN 59.9513, 11.0204 77 / 1416
Gamle Strømsvei 80B 2010 STRØMMEN 59.9516, 11.0202 77 / 1416
Gamle Strømsvei 81 2010 STRØMMEN 59.9503, 11.0199 77 / 807
Gamle Strømsvei 82 2010 STRØMMEN 59.9513, 11.0195 77 / 1416
Gamle Strømsvei 83 2010 STRØMMEN 59.9503, 11.0192 77 / 810
Gamle Strømsvei 84A 2010 STRØMMEN 59.9506, 11.0206 77 / 1416
Gamle Strømsvei 84B 2010 STRØMMEN 59.9507, 11.0207 77 / 1416
Gamle Strømsvei 84C 2010 STRØMMEN 59.9509, 11.0207 77 / 1416
Gamle Strømsvei 84D 2010 STRØMMEN 59.9511, 11.0207 77 / 1416
Gamle Strømsvei 84E 2010 STRØMMEN 59.9512, 11.0207 77 / 1416
Gamle Strømsvei 84F 2010 STRØMMEN 59.9514, 11.0207 77 / 1416
Gamle Strømsvei 84G 2010 STRØMMEN 59.9516, 11.0207 77 / 1416
Gamle Strømsvei 85 2010 STRØMMEN 59.9504, 11.0188 77 / 812
Gamle Strømsvei 87A 2010 STRØMMEN 59.9505, 11.0181 77 / 821
Gamle Strømsvei 87B 2010 STRØMMEN 59.9504, 11.0184 77 / 1550
Gamle Strømsvei 89A 2010 STRØMMEN 59.9505, 11.0169 77 / 736
Gamle Strømsvei 89B 2010 STRØMMEN 59.9505, 11.0172 77 / 736
Gamle Strømsvei 90 2010 STRØMMEN 59.9513, 11.0162 77 / 961
Gamle Strømsvei 91 2010 STRØMMEN 59.9514, 11.0155 77 / 519
Gamle Strømsvei 92 2010 STRØMMEN 59.9519, 11.0160 77 / 207
Gamle Strømsvei 93 2010 STRØMMEN 59.9516, 11.0154 77 / 711
Gamle Strømsvei 94 2010 STRØMMEN 59.9520, 11.0161 77 / 207
Gamle Strømsvei 95A 2010 STRØMMEN 59.9518, 11.0154 77 / 568
Gamle Strømsvei 95B 2010 STRØMMEN 59.9518, 11.0151 77 / 1603
Gamle Strømsvei 96A 2010 STRØMMEN 59.9521, 11.0165 77 / 1224
Gamle Strømsvei 96B 2010 STRØMMEN 59.9521, 11.0167 77 / 1225
Gamle Strømsvei 96C 2010 STRØMMEN 59.9520, 11.0169 77 / 1226
Gamle Strømsvei 96D 2010 STRØMMEN 59.9520, 11.0171 77 / 1227
Gamle Strømsvei 96E 2010 STRØMMEN 59.9520, 11.0172 77 / 1232
Gamle Strømsvei 97 2010 STRØMMEN 59.9521, 11.0153 77 / 63
Gamle Strømsvei 98A 2010 STRØMMEN 59.9524, 11.0167 77 / 1228
Gamle Strømsvei 98B 2010 STRØMMEN 59.9524, 11.0169 77 / 1229
Gamle Strømsvei 98C 2010 STRØMMEN 59.9523, 11.0170 77 / 1230
Gamle Strømsvei 98D 2010 STRØMMEN 59.9523, 11.0172 77 / 1231
Gamle Strømsvei 98E 2010 STRØMMEN 59.9523, 11.0173 77 / 1233
Gamle Strømsvei 99 2010 STRØMMEN 59.9535, 11.0153 77 / 89
Gamle Strømsvei 100A 2010 STRØMMEN 59.9527, 11.0167 77 / 1234
Gamle Strømsvei 100B 2010 STRØMMEN 59.9527, 11.0169 77 / 1235
Gamle Strømsvei 100C 2010 STRØMMEN 59.9527, 11.0170 77 / 1236
Gamle Strømsvei 100D 2010 STRØMMEN 59.9526, 11.0172 77 / 1237
Gamle Strømsvei 100E 2010 STRØMMEN 59.9526, 11.0173 77 / 1238
Gamle Strømsvei 104 2010 STRØMMEN 59.9524, 11.0160 77 / 607
Gamle Strømsvei 106 2010 STRØMMEN 59.9526, 11.0161 77 / 849
Gamle Strømsvei 108 2010 STRØMMEN 59.9529, 11.0162 77 / 1306
Gamle Strømsvei 110 2010 STRØMMEN 59.9546, 11.0169 77 / 1455
Gamle Strømsvei 114 2010 STRØMMEN 59.9549, 11.0170 77 / 1
Gamle Strømsvei 115 2010 STRØMMEN 59.9545, 11.0147 77 / 45
Gamle Strømsvei 116 2010 STRØMMEN 59.9552, 11.0180 77 / 1
Gamle Strømsvei 118 2010 STRØMMEN 59.9556, 11.0152 77 / 1471
Gamle Strømsvei 120A 2010 STRØMMEN 59.9558, 11.0153 77 / 107
Gamle Strømsvei 120B 2010 STRØMMEN 59.9558, 11.0149 77 / 1599
Gamle Strømsvei 121 2010 STRØMMEN 59.9555, 11.0146 77 / 657
Gamle Strømsvei 122 2010 STRØMMEN 59.9560, 11.0153 77 / 112

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken