Løkkeveien 12A
2006 LØVENSTAD

Løkkeveien 12A, 2006 LØVENSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Løkkeveien 12A, 2006 LØVENSTAD:

  • Postnummer: 2006 LØVENSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 702 i 0231
  • Grunnkrins: 805 STALSBERG 5
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Løkkeveien

Løkkeveien er ein veg i Skedsmo kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løkkeveien 1A 2006 LØVENSTAD 59.9433, 11.0207 77 / 1255
Løkkeveien 1B 2006 LØVENSTAD 59.9431, 11.0209 77 / 945
Løkkeveien 1C 2006 LØVENSTAD 59.9431, 11.0210 77 / 945
Løkkeveien 1D 2006 LØVENSTAD 59.9429, 11.0212 77 / 1616
Løkkeveien 2 2006 LØVENSTAD 59.9433, 11.0215 77 / 1268
Løkkeveien 4A 2006 LØVENSTAD 59.9430, 11.0216 77 / 651
Løkkeveien 4B 2006 LØVENSTAD 59.9429, 11.0219 77 / 1369
Løkkeveien 6A 2006 LØVENSTAD 59.9425, 11.0219 77 / 1489
Løkkeveien 6B 2006 LØVENSTAD 59.9425, 11.0213 77 / 1248
Løkkeveien 6C 2006 LØVENSTAD 59.9425, 11.0223 77 / 518
Løkkeveien 6D 2006 LØVENSTAD 59.9427, 11.0218 77 / 1472
Løkkeveien 8 2006 LØVENSTAD 59.9423, 11.0213 77 / 498
Løkkeveien 10A 2006 LØVENSTAD 59.9422, 11.0219 77 / 1042
Løkkeveien 10B 2006 LØVENSTAD 59.9422, 11.0219 77 / 1075
Løkkeveien 12A 2006 LØVENSTAD 59.9420, 11.0211 77 / 702
Løkkeveien 12B 2006 LØVENSTAD 59.9420, 11.0215 77 / 1638
Løkkeveien 12C 2006 LØVENSTAD 59.9420, 11.0218 77 / 701
Løkkeveien 12D 2006 LØVENSTAD 59.9419, 11.0221 77 / 1621
Løkkeveien 14 2006 LØVENSTAD 59.9417, 11.0218 77 / 700
Løkkeveien 14B 2006 LØVENSTAD 59.9414, 11.0216 77 / 699
Løkkeveien 14C 2006 LØVENSTAD 59.9414, 11.0221 77 / 1384
Løkkeveien 14D 2006 LØVENSTAD 59.9417, 11.0222 77 / 1692
Løkkeveien 16A 2006 LØVENSTAD 59.9417, 11.0210 77 / 520
Løkkeveien 16B 2006 LØVENSTAD 59.9416, 11.0212 77 / 1405
Løkkeveien 18 2006 LØVENSTAD 59.9414, 11.0210 77 / 696

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken