Strømsveien 59
2010 STRØMMEN

Strømsveien 59, 2010 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strømsveien 59, 2010 STRØMMEN:

  • Postnummer: 2010 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 313 i 0231
  • Grunnkrins: 803 STALSBERG 3
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Strømsveien

Strømsveien er ein veg i Skedsmo kommune med 150 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 165.

Adressene i Strømsveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strømsveien 2 1467 STRØMMEN 59.9395, 11.0015 77 / 309
Strømsveien 2B 1467 STRØMMEN 59.9394, 11.0021 77 / 1367
Strømsveien 2C 1467 STRØMMEN 59.9393, 11.0025 77 / 1509
Strømsveien 3 1467 STRØMMEN 59.9399, 11.0014 77 / 443
Strømsveien 4 1467 STRØMMEN 59.9397, 11.0019 77 / 310
Strømsveien 5A 1467 STRØMMEN 59.9401, 11.0017 77 / 301
Strømsveien 5B 1467 STRØMMEN 59.9402, 11.0012 77 / 1598
Strømsveien 6 1467 STRØMMEN 59.9395, 11.0024 77 / 311
Strømsveien 7A 1467 STRØMMEN 59.9404, 11.0016 77 / 302
Strømsveien 7B 1467 STRØMMEN 59.9404, 11.0019 77 / 302
Strømsveien 8 1467 STRØMMEN 59.9398, 11.0026 77 / 308
Strømsveien 9 1467 STRØMMEN 59.9411, 11.0021 77 / 462
Strømsveien 10 1467 STRØMMEN 59.9398, 11.0021 77 / 307
Strømsveien 12A 1467 STRØMMEN 59.9400, 11.0024 77 / 293
Strømsveien 12B 1467 STRØMMEN 59.9400, 11.0027 77 / 1380
Strømsveien 13 1467 STRØMMEN 59.9415, 11.0023 77 / 843
Strømsveien 14 1467 STRØMMEN 59.9403, 11.0026 77 / 263
Strømsveien 15 1467 STRØMMEN 59.9416, 11.0018 77 / 674
Strømsveien 16 1467 STRØMMEN 59.9405, 11.0026 77 / 383
Strømsveien 16B 1467 STRØMMEN 59.9390, 11.0044 77 / 270
Strømsveien 18 1467 STRØMMEN 59.9408, 11.0028 77 / 306
Strømsveien 19 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0026 77 / 471
Strømsveien 20 1467 STRØMMEN 59.9413, 11.0030 77 / 280
Strømsveien 21 1467 STRØMMEN 59.9425, 11.0030 77 / 231
Strømsveien 22 1467 STRØMMEN 59.9415, 11.0033 77 / 292
Strømsveien 24A 1467 STRØMMEN 59.9418, 11.0035 77 / 279
Strømsveien 24B 1467 STRØMMEN 59.9419, 11.0036 77 / 279
Strømsveien 26 1467 STRØMMEN 59.9421, 11.0034 77 / 252
Strømsveien 26B 1467 STRØMMEN 59.9423, 11.0038 77 / 1192
Strømsveien 28 1467 STRØMMEN 59.9425, 11.0035 77 / 514
Strømsveien 29A 1467 STRØMMEN 59.9437, 11.0037 77 / 200
Strømsveien 29B 1467 STRØMMEN 59.9439, 11.0033 77 / 1031
Strømsveien 30A 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0040 77 / 1555
Strømsveien 30B 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0042 77 / 1555
Strømsveien 32 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0046 77 / 213
Strømsveien 33 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0042 77 / 141
Strømsveien 34A 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0046 77 / 208
Strømsveien 34B 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0046 77 / 208
Strømsveien 34C 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0040 77 / 1630
Strømsveien 35 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0045 77 / 192
Strømsveien 36 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0042 77 / 180
Strømsveien 37 1467 STRØMMEN 59.9446, 11.0047 77 / 865
Strømsveien 38A 1467 STRØMMEN 59.9440, 11.0049 77 / 1577
Strømsveien 38B 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0050 77 / 1577
Strømsveien 39 2010 STRØMMEN 59.9448, 11.0053 77 / 491
Strømsveien 40 1467 STRØMMEN 59.9442, 11.0050 77 / 476
Strømsveien 41 2010 STRØMMEN 59.9451, 11.0056 77 / 1185
Strømsveien 42 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0054 77 / 401
Strømsveien 43 2010 STRØMMEN 59.9457, 11.0067 77 / 99
Strømsveien 44 2010 STRØMMEN 59.9447, 11.0056 77 / 402
Strømsveien 45A 2010 STRØMMEN 59.9460, 11.0071 77 / 1617
Strømsveien 45C 2010 STRØMMEN 59.9461, 11.0074 77 / 1617
Strømsveien 45D 2010 STRØMMEN 59.9462, 11.0076 77 / 1617
Strømsveien 46 2010 STRØMMEN 59.9449, 11.0060 77 / 417
Strømsveien 47 2010 STRØMMEN 59.9464, 11.0079 77 / 1340
Strømsveien 48 2010 STRØMMEN 59.9451, 11.0063 77 / 203
Strømsveien 49 2010 STRØMMEN 59.9469, 11.0088 77 / 1340
Strømsveien 50 2010 STRØMMEN 59.9453, 11.0072 77 / 114
Strømsveien 51 2010 STRØMMEN 59.9469, 11.0088 77 / 1340
Strømsveien 52 2010 STRØMMEN 59.9458, 11.0076 77 / 205
Strømsveien 52B 2010 STRØMMEN 59.9457, 11.0088 77 / 251
Strømsveien 52C 2010 STRØMMEN 59.9455, 11.0093 77 / 179
Strømsveien 54 2010 STRØMMEN 59.9459, 11.0081 77 / 206
Strømsveien 55 2010 STRØMMEN 59.9473, 11.0093 77 / 65
Strømsveien 56 2010 STRØMMEN 59.9462, 11.0083 77 / 647
Strømsveien 57 2010 STRØMMEN 59.9474, 11.0097 77 / 313
Strømsveien 58 2010 STRØMMEN 59.9464, 11.0087 77 / 232
Strømsveien 59 2010 STRØMMEN 59.9475, 11.0098 77 / 313
Strømsveien 60 2010 STRØMMEN 59.9466, 11.0090 77 / 614
Strømsveien 61 2010 STRØMMEN 59.9479, 11.0102 77 / 640
Strømsveien 62 2010 STRØMMEN 59.9467, 11.0093 77 / 1264
Strømsveien 64 2010 STRØMMEN 59.9470, 11.0097 77 / 185
Strømsveien 65 2010 STRØMMEN 59.9485, 11.0104 77 / 643
Strømsveien 66A 2010 STRØMMEN 59.9472, 11.0101 77 / 153
Strømsveien 66B 2010 STRØMMEN 59.9475, 11.0105 77 / 709
Strømsveien 66C 2010 STRØMMEN 59.9473, 11.0103 77 / 1324
Strømsveien 67A 2010 STRØMMEN 59.9487, 11.0106 77 / 98
Strømsveien 67B 2010 STRØMMEN 59.9488, 11.0107 77 / 98
Strømsveien 67C 2010 STRØMMEN 59.9489, 11.0107 77 / 98
Strømsveien 68 2010 STRØMMEN 59.9477, 11.0106 77 / 193
Strømsveien 69 2010 STRØMMEN 59.9491, 11.0108 77 / 571
Strømsveien 70 2010 STRØMMEN 59.9481, 11.0111 77 / 300
Strømsveien 71 2010 STRØMMEN 59.9493, 11.0109 77 / 571
Strømsveien 73 2010 STRØMMEN 59.9497, 11.0111 77 / 571
Strømsveien 74 2010 STRØMMEN 59.9485, 11.0118 77 / 44
Strømsveien 75 2010 STRØMMEN 59.9499, 11.0111 77 / 1519
Strømsveien 76A 2010 STRØMMEN 59.9491, 11.0113 77 / 74
Strømsveien 76C 2010 STRØMMEN 59.9493, 11.0114 77 / 74
Strømsveien 76D 2010 STRØMMEN 59.9493, 11.0114 77 / 74
Strømsveien 76F 2010 STRØMMEN 59.9497, 11.0115 77 / 74
Strømsveien 77A 2010 STRØMMEN 59.9501, 11.0113 77 / 509
Strømsveien 77B 2010 STRØMMEN 59.9502, 11.0112 77 / 509
Strømsveien 77C 2010 STRØMMEN 59.9503, 11.0112 77 / 1685
Strømsveien 77D 2010 STRØMMEN 59.9504, 11.0113 77 / 1685
Strømsveien 79A 2010 STRØMMEN 59.9505, 11.0114 77 / 1527
Strømsveien 79B 2010 STRØMMEN 59.9505, 11.0113 77 / 1527
Strømsveien 79C 2010 STRØMMEN 59.9507, 11.0110 77 / 350
Strømsveien 79D 2010 STRØMMEN 59.9508, 11.0111 77 / 1702
Strømsveien 80 2010 STRØMMEN 59.9499, 11.0119 77 / 104
Strømsveien 81 2010 STRØMMEN 59.9508, 11.0115 77 / 351
Strømsveien 82A 2010 STRØMMEN 59.9501, 11.0118 77 / 196
Strømsveien 82B 2010 STRØMMEN 59.9503, 11.0118 77 / 250
Strømsveien 83 2010 STRØMMEN 59.9509, 11.0115 77 / 588
Strømsveien 84 2010 STRØMMEN 59.9506, 11.0122 77 / 249
Strømsveien 85 2010 STRØMMEN 59.9511, 11.0116 77 / 348
Strømsveien 86 2010 STRØMMEN 59.9509, 11.0120 77 / 593
Strømsveien 89 2010 STRØMMEN 59.9519, 11.0118 77 / 490
Strømsveien 91 2010 STRØMMEN 59.9522, 11.0120 77 / 490
Strømsveien 93 2010 STRØMMEN 59.9524, 11.0115 77 / 86
Strømsveien 95 2010 STRØMMEN 59.9528, 11.0118 77 / 86
Strømsveien 96 2010 STRØMMEN 59.9527, 11.0151 77 / 47
Strømsveien 97A 2010 STRØMMEN 59.9524, 11.0121 77 / 86
Strømsveien 97B 2010 STRØMMEN 59.9526, 11.0121 77 / 86
Strømsveien 99A 2010 STRØMMEN 59.9530, 11.0119 77 / 845
Strømsveien 99B 2010 STRØMMEN 59.9530, 11.0118 77 / 915
Strømsveien 99C 2010 STRØMMEN 59.9533, 11.0120 77 / 846
Strømsveien 99D 2010 STRØMMEN 59.9533, 11.0120 77 / 916
Strømsveien 100A 2010 STRØMMEN 59.9531, 11.0130 77 / 737
Strømsveien 100B 2010 STRØMMEN 59.9532, 11.0130 77 / 737
Strømsveien 101A 2010 STRØMMEN 59.9534, 11.0123 77 / 847
Strømsveien 101B 2010 STRØMMEN 59.9535, 11.0122 77 / 917
Strømsveien 101C 2010 STRØMMEN 59.9537, 11.0125 77 / 46
Strømsveien 101D 2010 STRØMMEN 59.9537, 11.0125 77 / 918
Strømsveien 102A 2010 STRØMMEN 59.9534, 11.0131 77 / 749
Strømsveien 102B 2010 STRØMMEN 59.9535, 11.0132 77 / 749
Strømsveien 103 2010 STRØMMEN 59.9539, 11.0127 77 / 844
Strømsveien 106 2010 STRØMMEN 59.9537, 11.0139 77 / 631
Strømsveien 108B 2010 STRØMMEN 59.9541, 11.0137 77 / 1039
Strømsveien 109 2010 STRØMMEN 59.9547, 11.0130 77 / 652
Strømsveien 111 2010 STRØMMEN 59.9552, 11.0132 77 / 393
Strømsveien 113 2010 STRØMMEN 59.9555, 11.0136 77 / 129
Strømsveien 115 2010 STRØMMEN 59.9559, 11.0137 77 / 904
Strømsveien 128 1466 STRØMMEN 59.9566, 11.0155 79 / 17
Strømsveien 130 1466 STRØMMEN 59.9567, 11.0163 77 / 54
Strømsveien 132 1466 STRØMMEN 59.9569, 11.0160 77 / 25
Strømsveien 134 1466 STRØMMEN 59.9570, 11.0162 77 / 25
Strømsveien 139 1466 STRØMMEN 59.9572, 11.0194 77 / 911
Strømsveien 140 1466 STRØMMEN 59.9572, 11.0175 77 / 138
Strømsveien 141 1466 STRØMMEN 59.9571, 11.0203 77 / 113
Strømsveien 144A 1466 STRØMMEN 59.9569, 11.0189 77 / 779
Strømsveien 144B 1466 STRØMMEN 59.9568, 11.0189 77 / 1628
Strømsveien 146 1466 STRØMMEN 59.9567, 11.0193 77 / 781
Strømsveien 152 1466 STRØMMEN 59.9566, 11.0209 77 / 681
Strømsveien 153 1466 STRØMMEN 59.9568, 11.0221 77 / 181
Strømsveien 156 1466 STRØMMEN 59.9565, 11.0222 77 / 864
Strømsveien 157 1466 STRØMMEN 59.9571, 11.0227 77 / 1190
Strømsveien 158 1466 STRØMMEN 59.9564, 11.0227 77 / 924
Strømsveien 161 1466 STRØMMEN 59.9570, 11.0244 77 / 748
Strømsveien 163 1466 STRØMMEN 59.9570, 11.0250 77 / 909
Strømsveien 165 1466 STRØMMEN 59.9571, 11.0257 77 / 908

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken