Myrsethveien 6A
1467 STRØMMEN

Myrsethveien 6A, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Myrsethveien 6A, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 530 i 0231
  • Grunnkrins: 801 STALSBERG 1
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Myrsethveien

Myrsethveien er ein veg i Skedsmo kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Myrsethveien 1 1467 STRØMMEN 59.9438, 11.0048 77 / 761
Myrsethveien 1B 1467 STRØMMEN 59.9436, 11.0052 77 / 1387
Myrsethveien 2 1467 STRØMMEN 59.9434, 11.0046 77 / 1438
Myrsethveien 3 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0056 77 / 484
Myrsethveien 4A 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0051 77 / 529
Myrsethveien 4B 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0051 77 / 1629
Myrsethveien 4C 1467 STRØMMEN 59.9431, 11.0051 77 / 1629
Myrsethveien 4D 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0056 77 / 712
Myrsethveien 4E 1467 STRØMMEN 59.9431, 11.0055 77 / 1575
Myrsethveien 5A 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0061 77 / 508
Myrsethveien 5B 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0061 77 / 508
Myrsethveien 6A 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0060 77 / 530
Myrsethveien 6B 1467 STRØMMEN 59.9431, 11.0059 77 / 530
Myrsethveien 8 1467 STRØMMEN 59.9431, 11.0063 77 / 1431

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken