Forsetveien 8
1467 STRØMMEN

Forsetveien 8, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Forsetveien 8, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 1631 i 0231
  • Grunnkrins: 801 STALSBERG 1
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Forsetveien

Forsetveien er ein veg i Skedsmo kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Forsetveien 1 1467 STRØMMEN 59.9418, 11.0040 77 / 602
Forsetveien 2A 1467 STRØMMEN 59.9415, 11.0037 77 / 661
Forsetveien 2B 1467 STRØMMEN 59.9415, 11.0041 77 / 1044
Forsetveien 3A 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0045 77 / 962
Forsetveien 3B 1467 STRØMMEN 59.9419, 11.0048 77 / 1513
Forsetveien 4 1467 STRØMMEN 59.9415, 11.0045 77 / 305
Forsetveien 5 1467 STRØMMEN 59.9417, 11.0046 77 / 257
Forsetveien 6 1467 STRØMMEN 59.9413, 11.0049 77 / 319
Forsetveien 7 1467 STRØMMEN 59.9418, 11.0051 77 / 1186
Forsetveien 8 1467 STRØMMEN 59.9412, 11.0048 77 / 1631
Forsetveien 9 1467 STRØMMEN 59.9414, 11.0059 77 / 1512
Forsetveien 10A 1467 STRØMMEN 59.9411, 11.0055 77 / 335
Forsetveien 10D 1467 STRØMMEN 59.9412, 11.0061 77 / 1647
Forsetveien 11 1467 STRØMMEN 59.9413, 11.0073 77 / 1287

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken