Stalsberggata 14
1467 STRØMMEN

Stalsberggata 14, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stalsberggata 14, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 1038 i 0231
  • Grunnkrins: 805 STALSBERG 5
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Stalsberggata

Stalsberggata er ei gate i Skedsmo kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 45.

Adressene i Stalsberggata høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stalsberggata 1 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0117 77 / 889
Stalsberggata 2A 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0122 77 / 892
Stalsberggata 2B 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0125 77 / 892
Stalsberggata 3 1467 STRØMMEN 59.9447, 11.0119 77 / 890
Stalsberggata 4A 1467 STRØMMEN 59.9448, 11.0128 77 / 893
Stalsberggata 4B 1467 STRØMMEN 59.9448, 11.0129 77 / 1381
Stalsberggata 5 1467 STRØMMEN 59.9450, 11.0122 77 / 902
Stalsberggata 7 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0128 77 / 425
Stalsberggata 8 1467 STRØMMEN 59.9450, 11.0130 77 / 458
Stalsberggata 9A 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0137 77 / 1460
Stalsberggata 9B 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0140 77 / 658
Stalsberggata 10A 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0136 77 / 380
Stalsberggata 10B 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0139 77 / 1433
Stalsberggata 11A 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0135 77 / 704
Stalsberggata 11B 1467 STRØMMEN 59.9460, 11.0135 77 / 704
Stalsberggata 11C 1467 STRØMMEN 59.9460, 11.0134 77 / 704
Stalsberggata 11D 1467 STRØMMEN 59.9461, 11.0133 77 / 704
Stalsberggata 11E 1467 STRØMMEN 59.9463, 11.0137 77 / 765
Stalsberggata 11F 1467 STRØMMEN 59.9464, 11.0138 77 / 1366
Stalsberggata 12 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0143 77 / 632
Stalsberggata 13 1467 STRØMMEN 59.9462, 11.0142 77 / 675
Stalsberggata 14 1467 STRØMMEN 59.9461, 11.0149 77 / 1038
Stalsberggata 15 1467 STRØMMEN 59.9465, 11.0147 77 / 531
Stalsberggata 17 2010 STRØMMEN 59.9473, 11.0155 77 / 392
Stalsberggata 18 1467 STRØMMEN 59.9464, 11.0150 77 / 501
Stalsberggata 19A 2010 STRØMMEN 59.9475, 11.0158 77 / 486
Stalsberggata 19B 2010 STRØMMEN 59.9476, 11.0159 77 / 1138
Stalsberggata 20 2010 STRØMMEN 59.9471, 11.0158 77 / 450
Stalsberggata 22 2010 STRØMMEN 59.9473, 11.0161 77 / 482
Stalsberggata 23 2010 STRØMMEN 59.9486, 11.0163 77 / 1072
Stalsberggata 24A 2010 STRØMMEN 59.9475, 11.0164 77 / 494
Stalsberggata 24B 2010 STRØMMEN 59.9474, 11.0162 77 / 494
Stalsberggata 25 2010 STRØMMEN 59.9489, 11.0164 77 / 1043
Stalsberggata 26 2010 STRØMMEN 59.9472, 11.0168 77 / 516
Stalsberggata 27 2010 STRØMMEN 59.9491, 11.0164 77 / 855
Stalsberggata 28 2010 STRØMMEN 59.9471, 11.0171 77 / 415
Stalsberggata 28B 2010 STRØMMEN 59.9470, 11.0176 77 / 1393
Stalsberggata 29 2010 STRØMMEN 59.9494, 11.0165 77 / 858
Stalsberggata 30 2010 STRØMMEN 59.9486, 11.0170 77 / 1364
Stalsberggata 31 2010 STRØMMEN 59.9495, 11.0157 77 / 291
Stalsberggata 34 2010 STRØMMEN 59.9494, 11.0173 77 / 1030
Stalsberggata 45 2010 STRØMMEN 59.9506, 11.0159 77 / 291

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken