Nygata 25A
1467 STRØMMEN

Nygata 25A, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nygata 25A, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 449 i 0231
  • Grunnkrins: 806 STALSBERG 6
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Nygata

Nygata er ei gate i Skedsmo kommune med 78 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 48.

Adressene i Nygata høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nygata 2 2010 STRØMMEN 59.9475, 11.0113 77 / 193
Nygata 3A 1467 STRØMMEN 59.9480, 11.0115 77 / 1557
Nygata 3B 1467 STRØMMEN 59.9480, 11.0115 77 / 1557
Nygata 3C 1467 STRØMMEN 59.9480, 11.0116 77 / 1557
Nygata 3D 1467 STRØMMEN 59.9480, 11.0117 77 / 1557
Nygata 3E 1467 STRØMMEN 59.9480, 11.0118 77 / 1557
Nygata 3F 1467 STRØMMEN 59.9480, 11.0118 77 / 1557
Nygata 3G 1467 STRØMMEN 59.9481, 11.0116 77 / 1557
Nygata 3H 1467 STRØMMEN 59.9481, 11.0116 77 / 1557
Nygata 3I 1467 STRØMMEN 59.9481, 11.0117 77 / 1557
Nygata 4 1467 STRØMMEN 59.9475, 11.0117 77 / 297
Nygata 4B 1467 STRØMMEN 59.9472, 11.0116 77 / 1059
Nygata 5A 1467 STRØMMEN 59.9479, 11.0118 77 / 1557
Nygata 5B 1467 STRØMMEN 59.9478, 11.0118 77 / 1557
Nygata 5C 1467 STRØMMEN 59.9478, 11.0118 77 / 1557
Nygata 5D 1467 STRØMMEN 59.9478, 11.0118 77 / 1557
Nygata 5E 1467 STRØMMEN 59.9477, 11.0118 77 / 1557
Nygata 5F 1467 STRØMMEN 59.9478, 11.0120 77 / 1557
Nygata 5G 1467 STRØMMEN 59.9478, 11.0120 77 / 1557
Nygata 5H 1467 STRØMMEN 59.9478, 11.0119 77 / 1557
Nygata 5I 1467 STRØMMEN 59.9478, 11.0119 77 / 1557
Nygata 5J 1467 STRØMMEN 59.9477, 11.0119 77 / 1557
Nygata 5K 1467 STRØMMEN 59.9477, 11.0119 77 / 1557
Nygata 5L 1467 STRØMMEN 59.9477, 11.0119 77 / 1557
Nygata 6 1467 STRØMMEN 59.9473, 11.0122 77 / 296
Nygata 7 1467 STRØMMEN 59.9477, 11.0122 77 / 283
Nygata 8 1467 STRØMMEN 59.9472, 11.0129 77 / 286
Nygata 9 1467 STRØMMEN 59.9476, 11.0127 77 / 284
Nygata 10 1467 STRØMMEN 59.9471, 11.0133 77 / 295
Nygata 11A 1467 STRØMMEN 59.9475, 11.0131 77 / 285
Nygata 11B 1467 STRØMMEN 59.9477, 11.0133 77 / 949
Nygata 12 1467 STRØMMEN 59.9470, 11.0138 77 / 287
Nygata 13A 1467 STRØMMEN 59.9473, 11.0138 77 / 299
Nygata 13B 1467 STRØMMEN 59.9476, 11.0140 77 / 1478
Nygata 14 1467 STRØMMEN 59.9469, 11.0141 77 / 298
Nygata 14B 1467 STRØMMEN 59.9467, 11.0138 77 / 1271
Nygata 15 1467 STRØMMEN 59.9478, 11.0142 77 / 260
Nygata 16A 1467 STRØMMEN 59.9468, 11.0145 77 / 390
Nygata 16B 1467 STRØMMEN 59.9466, 11.0142 77 / 1446
Nygata 17A 1467 STRØMMEN 59.9477, 11.0147 77 / 259
Nygata 17B 1467 STRØMMEN 59.9474, 11.0145 77 / 751
Nygata 17C 1467 STRØMMEN 59.9474, 11.0145 77 / 751
Nygata 18 1467 STRØMMEN 59.9468, 11.0149 77 / 448
Nygata 19 1467 STRØMMEN 59.9472, 11.0143 77 / 290
Nygata 20 1467 STRØMMEN 59.9466, 11.0153 77 / 451
Nygata 21 1467 STRØMMEN 59.9471, 11.0148 77 / 347
Nygata 22 1467 STRØMMEN 59.9466, 11.0158 77 / 466
Nygata 23 1467 STRØMMEN 59.9470, 11.0151 77 / 391
Nygata 24 1467 STRØMMEN 59.9463, 11.0155 77 / 502
Nygata 25A 1467 STRØMMEN 59.9469, 11.0156 77 / 449
Nygata 25B 1467 STRØMMEN 59.9469, 11.0157 77 / 449
Nygata 26A 1467 STRØMMEN 59.9461, 11.0159 77 / 385
Nygata 26B 1467 STRØMMEN 59.9460, 11.0157 77 / 1426
Nygata 27 1467 STRØMMEN 59.9468, 11.0161 77 / 485
Nygata 28 1467 STRØMMEN 59.9464, 11.0163 77 / 503
Nygata 29A 1467 STRØMMEN 59.9467, 11.0167 77 / 452
Nygata 29B 1467 STRØMMEN 59.9468, 11.0168 77 / 452
Nygata 30 1467 STRØMMEN 59.9464, 11.0167 77 / 538
Nygata 31 1467 STRØMMEN 59.9466, 11.0170 77 / 353
Nygata 32A 1467 STRØMMEN 59.9460, 11.0163 77 / 513
Nygata 32B 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0161 77 / 1419
Nygata 33 1467 STRØMMEN 59.9465, 11.0175 77 / 368
Nygata 34 1467 STRØMMEN 59.9461, 11.0167 77 / 512
Nygata 35A 1467 STRØMMEN 59.9466, 11.0178 77 / 352
Nygata 35B 1467 STRØMMEN 59.9467, 11.0178 77 / 352
Nygata 35C 1467 STRØMMEN 59.9465, 11.0183 77 / 1667
Nygata 36A 1467 STRØMMEN 59.9463, 11.0171 77 / 541
Nygata 36B 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0167 77 / 872
Nygata 37 1467 STRØMMEN 59.9464, 11.0181 77 / 394
Nygata 38 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0173 77 / 405
Nygata 39 1467 STRØMMEN 59.9463, 11.0185 77 / 395
Nygata 40 1467 STRØMMEN 59.9461, 11.0177 77 / 420
Nygata 41 1467 STRØMMEN 59.9461, 11.0190 77 / 397
Nygata 42A 1467 STRØMMEN 59.9461, 11.0181 77 / 406
Nygata 42B 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0179 77 / 1457
Nygata 44 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0185 77 / 442
Nygata 46 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0188 77 / 419
Nygata 48 1467 STRØMMEN 59.9457, 11.0195 77 / 726

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken