Svingen 18
1465 STRØMMEN

Svingen 18, 1465 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svingen 18, 1465 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1465 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 233 i 0231
  • Grunnkrins: 910 RETTEN 10
  • Valkrins: 7 GAMLE SKJETTEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Svingen

Svingen er ein veg i Skedsmo kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svingen 1A 1465 STRØMMEN 59.9501, 11.0011 78 / 77
Svingen 1B 1465 STRØMMEN 59.9502, 11.0012 78 / 77
Svingen 1C 1465 STRØMMEN 59.9503, 11.0006 78 / 78
Svingen 2A 1465 STRØMMEN 59.9505, 11.0017 78 / 87
Svingen 2B 1465 STRØMMEN 59.9504, 11.0017 78 / 87
Svingen 2C 1465 STRØMMEN 59.9505, 11.0009 78 / 126
Svingen 3 1465 STRØMMEN 59.9501, 11.0001 78 / 93
Svingen 4 1465 STRØMMEN 59.9506, 11.0003 78 / 124
Svingen 5 1465 STRØMMEN 59.9497, 11.0001 78 / 82
Svingen 6 1465 STRØMMEN 59.9507, 11.0001 78 / 209
Svingen 12 1465 STRØMMEN 59.9502, 10.9994 78 / 282
Svingen 14 1465 STRØMMEN 59.9502, 10.9994 78 / 282
Svingen 16 1465 STRØMMEN 59.9500, 10.9995 78 / 92
Svingen 18 1465 STRØMMEN 59.9498, 10.9995 78 / 233
Svingen 20 1465 STRØMMEN 59.9496, 10.9995 78 / 109

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken