Frydenlundsgata 9E
2010 STRØMMEN

Frydenlundsgata 9E, 2010 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Frydenlundsgata 9E, 2010 STRØMMEN:

  • Postnummer: 2010 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 74 i 0231
  • Grunnkrins: 806 STALSBERG 6
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Frydenlundsgata

Frydenlundsgata er ei gate i Skedsmo kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Frydenlundsgata 1 2010 STRØMMEN 59.9491, 11.0105 77 / 571
Frydenlundsgata 2A 2010 STRØMMEN 59.9489, 11.0102 77 / 98
Frydenlundsgata 2B 2010 STRØMMEN 59.9489, 11.0105 77 / 98
Frydenlundsgata 4 2010 STRØMMEN 59.9491, 11.0126 77 / 610
Frydenlundsgata 6 2010 STRØMMEN 59.9493, 11.0129 77 / 468
Frydenlundsgata 7A 2010 STRØMMEN 59.9492, 11.0116 77 / 74
Frydenlundsgata 7B 2010 STRØMMEN 59.9493, 11.0116 77 / 74
Frydenlundsgata 7C 2010 STRØMMEN 59.9494, 11.0117 77 / 74
Frydenlundsgata 7D 2010 STRØMMEN 59.9494, 11.0117 77 / 74
Frydenlundsgata 7E 2010 STRØMMEN 59.9495, 11.0117 77 / 74
Frydenlundsgata 7F 2010 STRØMMEN 59.9496, 11.0117 77 / 74
Frydenlundsgata 7G 2010 STRØMMEN 59.9496, 11.0118 77 / 74
Frydenlundsgata 8A 2010 STRØMMEN 59.9496, 11.0137 77 / 654
Frydenlundsgata 8B 2010 STRØMMEN 59.9496, 11.0138 77 / 654
Frydenlundsgata 9A 2010 STRØMMEN 59.9496, 11.0119 77 / 74
Frydenlundsgata 9B 2010 STRØMMEN 59.9496, 11.0120 77 / 74
Frydenlundsgata 9C 2010 STRØMMEN 59.9495, 11.0122 77 / 74
Frydenlundsgata 9D 2010 STRØMMEN 59.9495, 11.0123 77 / 74
Frydenlundsgata 9E 2010 STRØMMEN 59.9495, 11.0124 77 / 74
Frydenlundsgata 10 2010 STRØMMEN 59.9497, 11.0140 77 / 641
Frydenlundsgata 14 2010 STRØMMEN 59.9503, 11.0145 77 / 190
Frydenlundsgata 15 2010 STRØMMEN 59.9498, 11.0134 77 / 79
Frydenlundsgata 17 2010 STRØMMEN 59.9498, 11.0134 77 / 79
Frydenlundsgata 18 2010 STRØMMEN 59.9508, 11.0150 77 / 1579
Frydenlundsgata 19 2010 STRØMMEN 59.9498, 11.0133 77 / 79
Frydenlundsgata 21 2010 STRØMMEN 59.9497, 11.0132 77 / 79
Frydenlundsgata 23 2010 STRØMMEN 59.9497, 11.0131 77 / 79
Frydenlundsgata 25 2010 STRØMMEN 59.9507, 11.0139 77 / 76

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken