Nygårdsveien 23B
1467 STRØMMEN

Nygårdsveien 23B, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nygårdsveien 23B, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 343 i 0231
  • Grunnkrins: 801 STALSBERG 1
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Nygårdsveien

Nygårdsveien er ein veg i Skedsmo kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nygårdsveien 1 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0108 77 / 62
Nygårdsveien 1B 1467 STRØMMEN 59.9421, 11.0101 77 / 460
Nygårdsveien 1C 1467 STRØMMEN 59.9422, 11.0109 77 / 663
Nygårdsveien 2A 1467 STRØMMEN 59.9425, 11.0111 77 / 678
Nygårdsveien 2B 1467 STRØMMEN 59.9425, 11.0108 77 / 679
Nygårdsveien 3 1467 STRØMMEN 59.9423, 11.0103 77 / 489
Nygårdsveien 3B 1467 STRØMMEN 59.9420, 11.0105 77 / 1119
Nygårdsveien 4 1467 STRØMMEN 59.9427, 11.0104 77 / 456
Nygårdsveien 5 1467 STRØMMEN 59.9426, 11.0096 77 / 360
Nygårdsveien 6A 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0093 77 / 1654
Nygårdsveien 6B 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0092 77 / 379
Nygårdsveien 6C 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0092 77 / 379
Nygårdsveien 7A 1467 STRØMMEN 59.9427, 11.0093 77 / 373
Nygårdsveien 7B 1467 STRØMMEN 59.9425, 11.0090 77 / 1502
Nygårdsveien 8 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0091 77 / 359
Nygårdsveien 9 1467 STRØMMEN 59.9424, 11.0085 77 / 361
Nygårdsveien 9B 1467 STRØMMEN 59.9426, 11.0083 77 / 1272
Nygårdsveien 10 1467 STRØMMEN 59.9437, 11.0092 77 / 438
Nygårdsveien 11A 1467 STRØMMEN 59.9428, 11.0090 77 / 374
Nygårdsveien 11B 1467 STRØMMEN 59.9427, 11.0087 77 / 1551
Nygårdsveien 12 1467 STRØMMEN 59.9440, 11.0094 77 / 1376
Nygårdsveien 14 1467 STRØMMEN 59.9442, 11.0093 77 / 341
Nygårdsveien 15A 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0087 77 / 362
Nygårdsveien 15B 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0082 77 / 1243
Nygårdsveien 17 1467 STRØMMEN 59.9438, 11.0087 77 / 366
Nygårdsveien 18 1467 STRØMMEN 59.9450, 11.0098 77 / 465
Nygårdsveien 19 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0088 77 / 345
Nygårdsveien 20 1467 STRØMMEN 59.9453, 11.0100 77 / 1058
Nygårdsveien 21 1467 STRØMMEN 59.9444, 11.0087 77 / 344
Nygårdsveien 22 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0101 77 / 572
Nygårdsveien 22B 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0104 77 / 827
Nygårdsveien 23A 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0083 77 / 343
Nygårdsveien 23B 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0080 77 / 343
Nygårdsveien 25 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0096 77 / 564
Nygårdsveien 27 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0098 77 / 575
Nygårdsveien 29 1467 STRØMMEN 59.9459, 11.0102 77 / 950

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken