Guldalsgata 9B
1467 STRØMMEN

Guldalsgata 9B, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Guldalsgata 9B, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 1655 i 0231
  • Grunnkrins: 801 STALSBERG 1
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Guldalsgata

Guldalsgata er ei gate i Skedsmo kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 28.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Guldalsgata 1A 1467 STRØMMEN 59.9446, 11.0061 77 / 40
Guldalsgata 1B 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0063 77 / 1518
Guldalsgata 2 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0055 77 / 435
Guldalsgata 3 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0060 77 / 1485
Guldalsgata 4A 1467 STRØMMEN 59.9440, 11.0058 77 / 453
Guldalsgata 4B 1467 STRØMMEN 59.9439, 11.0057 77 / 453
Guldalsgata 5 1467 STRØMMEN 59.9442, 11.0064 77 / 1639
Guldalsgata 6 1467 STRØMMEN 59.9440, 11.0062 77 / 403
Guldalsgata 7 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0072 77 / 475
Guldalsgata 8 1467 STRØMMEN 59.9439, 11.0066 77 / 454
Guldalsgata 9A 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0079 77 / 355
Guldalsgata 9B 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0080 77 / 1655
Guldalsgata 10A 1467 STRØMMEN 59.9439, 11.0071 77 / 431
Guldalsgata 10B 1467 STRØMMEN 59.9438, 11.0075 77 / 1554
Guldalsgata 12 1467 STRØMMEN 59.9438, 11.0079 77 / 396
Guldalsgata 12B 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0078 77 / 1285
Guldalsgata 12C 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0077 77 / 1285
Guldalsgata 13A 1467 STRØMMEN 59.9440, 11.0101 77 / 356
Guldalsgata 13B 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0102 77 / 356
Guldalsgata 13C 1467 STRØMMEN 59.9440, 11.0103 77 / 356
Guldalsgata 14 1467 STRØMMEN 59.9438, 11.0082 77 / 921
Guldalsgata 17 1467 STRØMMEN 59.9437, 11.0105 77 / 346
Guldalsgata 19 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0105 77 / 925
Guldalsgata 20 1467 STRØMMEN 59.9437, 11.0100 77 / 357
Guldalsgata 21 1467 STRØMMEN 59.9431, 11.0106 77 / 440
Guldalsgata 22 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0099 77 / 358
Guldalsgata 23A 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0110 77 / 37
Guldalsgata 23B 1467 STRØMMEN 59.9428, 11.0103 77 / 1267
Guldalsgata 24 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0099 77 / 372
Guldalsgata 24B 1467 STRØMMEN 59.9428, 11.0098 77 / 1181
Guldalsgata 26 1467 STRØMMEN 59.9424, 11.0094 77 / 1439
Guldalsgata 28A 1467 STRØMMEN 59.9423, 11.0092 77 / 459
Guldalsgata 28B 1467 STRØMMEN 59.9424, 11.0088 77 / 1458
Guldalsgata 28C 1467 STRØMMEN 59.9421, 11.0091 77 / 1459

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken