Skogveien 3D
1467 STRØMMEN

Skogveien 3D, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skogveien 3D, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 315 i 0231
  • Grunnkrins: 802 STALSBERG 2
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Skogveien

Skogveien er ein veg i Skedsmo kommune med 44 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skogveien 1A 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0000 77 / 746
Skogveien 1B 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0004 77 / 1588
Skogveien 2 1467 STRØMMEN 59.9427, 11.0002 77 / 769
Skogveien 3A 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0014 77 / 217
Skogveien 3C 1467 STRØMMEN 59.9434, 11.0018 77 / 315
Skogveien 3D 1467 STRØMMEN 59.9434, 11.0016 77 / 315
Skogveien 3E 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0019 77 / 971
Skogveien 3F 1467 STRØMMEN 59.9436, 11.0019 77 / 1635
Skogveien 4A 1467 STRØMMEN 59.9428, 11.0006 77 / 1428
Skogveien 4B 1467 STRØMMEN 59.9427, 11.0009 77 / 1591
Skogveien 4C 1467 STRØMMEN 59.9426, 11.0010 77 / 1591
Skogveien 5A 1467 STRØMMEN 59.9437, 11.0021 77 / 554
Skogveien 5B 1467 STRØMMEN 59.9437, 11.0021 77 / 554
Skogveien 6 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0021 77 / 324
Skogveien 7 1467 STRØMMEN 59.9438, 11.0023 77 / 1589
Skogveien 8 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0025 77 / 539
Skogveien 9A 1467 STRØMMEN 59.9440, 11.0025 77 / 787
Skogveien 9B 1467 STRØMMEN 59.9440, 11.0025 77 / 787
Skogveien 10 1467 STRØMMEN 59.9437, 11.0028 77 / 525
Skogveien 11A 1467 STRØMMEN 59.9442, 11.0028 77 / 229
Skogveien 11B 1467 STRØMMEN 59.9444, 11.0033 77 / 953
Skogveien 13 1467 STRØMMEN 59.9447, 11.0035 77 / 224
Skogveien 14A 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0035 77 / 150
Skogveien 14B 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0037 77 / 1517
Skogveien 15A 1467 STRØMMEN 59.9449, 11.0039 77 / 223
Skogveien 15B 1467 STRØMMEN 59.9450, 11.0038 77 / 223
Skogveien 16A 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0039 77 / 191
Skogveien 16B 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0040 77 / 1245
Skogveien 17A 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0043 77 / 1495
Skogveien 17B 1467 STRØMMEN 59.9452, 11.0042 77 / 1495
Skogveien 17C 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0041 77 / 1152
Skogveien 18A 1467 STRØMMEN 59.9446, 11.0043 77 / 1468
Skogveien 18B 1467 STRØMMEN 59.9447, 11.0045 77 / 125
Skogveien 19 1467 STRØMMEN 59.9456, 11.0046 77 / 580
Skogveien 20A 1467 STRØMMEN 59.9449, 11.0048 77 / 1605
Skogveien 20B 1467 STRØMMEN 59.9450, 11.0048 77 / 1605
Skogveien 20C 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0050 77 / 111
Skogveien 20D 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0050 77 / 111
Skogveien 21 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0044 77 / 463
Skogveien 22 1467 STRØMMEN 59.9453, 11.0052 77 / 1436
Skogveien 23 1467 STRØMMEN 59.9458, 11.0052 77 / 763
Skogveien 24 1467 STRØMMEN 59.9455, 11.0054 77 / 119
Skogveien 25 1467 STRØMMEN 59.9460, 11.0054 77 / 598
Skogveien 27 1467 STRØMMEN 59.9462, 11.0050 77 / 161

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken