Stasjonsveien 50A
1467 STRØMMEN

Stasjonsveien 50A, 1467 STRØMMEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stasjonsveien 50A, 1467 STRØMMEN:

  • Postnummer: 1467 STRØMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 834 i 0231
  • Grunnkrins: 801 STALSBERG 1
  • Valkrins: 9 STRØMMEN
  • Kyrkjesogn: 2060201 Strømmen
  • Tettstad: Oslo

Stasjonsveien

Stasjonsveien er ein veg i Skedsmo kommune med 62 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 67.

Adressene i Stasjonsveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stasjonsveien 1 2010 STRØMMEN 59.9488, 11.0038 78 / 1
Stasjonsveien 5 2010 STRØMMEN 59.9479, 11.0044 77 / 42
Stasjonsveien 6 2010 STRØMMEN 59.9473, 11.0036 77 / 1574
Stasjonsveien 7 2010 STRØMMEN 59.9483, 11.0064 77 / 42
Stasjonsveien 8 2010 STRØMMEN 59.9469, 11.0052 77 / 110
Stasjonsveien 9 2010 STRØMMEN 59.9479, 11.0051 77 / 42
Stasjonsveien 10 2010 STRØMMEN 59.9468, 11.0053 77 / 110
Stasjonsveien 12 2010 STRØMMEN 59.9467, 11.0055 77 / 110
Stasjonsveien 14 2010 STRØMMEN 59.9465, 11.0057 77 / 110
Stasjonsveien 16 2010 STRØMMEN 59.9464, 11.0060 77 / 110
Stasjonsveien 17 2010 STRØMMEN 59.9472, 11.0073 77 / 42
Stasjonsveien 21 2010 STRØMMEN 59.9472, 11.0071 77 / 42
Stasjonsveien 23A 2010 STRØMMEN 59.9462, 11.0067 77 / 1617
Stasjonsveien 23B 2010 STRØMMEN 59.9462, 11.0068 77 / 1617
Stasjonsveien 24 2010 STRØMMEN 59.9460, 11.0064 77 / 99
Stasjonsveien 25 1467 STRØMMEN 59.9457, 11.0079 77 / 182
Stasjonsveien 27 1467 STRØMMEN 59.9455, 11.0083 77 / 338
Stasjonsveien 28 2010 STRØMMEN 59.9453, 11.0075 77 / 114
Stasjonsveien 29A 1467 STRØMMEN 59.9454, 11.0087 77 / 337
Stasjonsveien 29B 1467 STRØMMEN 59.9453, 11.0085 77 / 1597
Stasjonsveien 30 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0081 77 / 154
Stasjonsveien 31A 1467 STRØMMEN 59.9451, 11.0087 77 / 336
Stasjonsveien 31B 1467 STRØMMEN 59.9453, 11.0091 77 / 1528
Stasjonsveien 32 1467 STRØMMEN 59.9448, 11.0086 77 / 122
Stasjonsveien 33 1467 STRØMMEN 59.9449, 11.0092 77 / 546
Stasjonsveien 34 1467 STRØMMEN 59.9447, 11.0089 77 / 672
Stasjonsveien 35 1467 STRØMMEN 59.9448, 11.0097 77 / 467
Stasjonsveien 36 1467 STRØMMEN 59.9445, 11.0095 77 / 38
Stasjonsveien 37A 1467 STRØMMEN 59.9450, 11.0105 77 / 262
Stasjonsveien 37B 1467 STRØMMEN 59.9450, 11.0107 77 / 262
Stasjonsveien 38 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0100 77 / 428
Stasjonsveien 39 1467 STRØMMEN 59.9447, 11.0102 77 / 244
Stasjonsveien 40 1467 STRØMMEN 59.9442, 11.0104 77 / 303
Stasjonsveien 41A 1467 STRØMMEN 59.9446, 11.0107 77 / 1123
Stasjonsveien 41B 1467 STRØMMEN 59.9446, 11.0111 77 / 823
Stasjonsveien 42A 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0110 77 / 369
Stasjonsveien 42B 1467 STRØMMEN 59.9438, 11.0109 77 / 1434
Stasjonsveien 42C 1467 STRØMMEN 59.9440, 11.0111 77 / 1568
Stasjonsveien 43 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0113 77 / 627
Stasjonsveien 44A 1467 STRØMMEN 59.9439, 11.0117 77 / 1273
Stasjonsveien 44B 1467 STRØMMEN 59.9435, 11.0114 77 / 697
Stasjonsveien 44C 1467 STRØMMEN 59.9436, 11.0112 77 / 697
Stasjonsveien 46A 1467 STRØMMEN 59.9438, 11.0124 77 / 1547
Stasjonsveien 46B 1467 STRØMMEN 59.9436, 11.0127 77 / 1532
Stasjonsveien 47 1467 STRØMMEN 59.9443, 11.0121 77 / 891
Stasjonsveien 48 1467 STRØMMEN 59.9433, 11.0130 77 / 870
Stasjonsveien 50A 1467 STRØMMEN 59.9431, 11.0132 77 / 834
Stasjonsveien 50B 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0130 77 / 834
Stasjonsveien 50C 1467 STRØMMEN 59.9430, 11.0128 77 / 1602
Stasjonsveien 51 1467 STRØMMEN 59.9442, 11.0125 77 / 894
Stasjonsveien 52A 1467 STRØMMEN 59.9428, 11.0133 77 / 835
Stasjonsveien 52B 1467 STRØMMEN 59.9428, 11.0128 77 / 1594
Stasjonsveien 53 1467 STRØMMEN 59.9441, 11.0128 77 / 897
Stasjonsveien 54 1467 STRØMMEN 59.9426, 11.0134 77 / 857
Stasjonsveien 55 1467 STRØMMEN 59.9438, 11.0131 77 / 900
Stasjonsveien 56 1467 STRØMMEN 59.9423, 11.0137 77 / 67
Stasjonsveien 57 1467 STRØMMEN 59.9436, 11.0133 77 / 689
Stasjonsveien 59 1467 STRØMMEN 59.9432, 11.0135 77 / 776
Stasjonsveien 61 1467 STRØMMEN 59.9429, 11.0137 77 / 814
Stasjonsveien 63 1467 STRØMMEN 59.9427, 11.0139 77 / 817
Stasjonsveien 65 1467 STRØMMEN 59.9425, 11.0141 77 / 813
Stasjonsveien 67 1467 STRØMMEN 59.9422, 11.0145 77 / 1283

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken