Almeveien 21
1470 LØRENSKOG

Almeveien 21, 1470 LØRENSKOG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Almeveien 21, 1470 LØRENSKOG:

  • Postnummer: 1470 LØRENSKOG
  • Gards-/bruksnummer: 108 / 385 i 0230
  • Grunnkrins: 204 KINNSKOGEN-SØR
  • Valkrins: 3 SOLHEIM
  • Kyrkjesogn: 2061001 Skårer
  • Tettstad: Oslo

Almeveien

Almeveien er ein veg i Lørenskog kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Almeveien 7 1470 LØRENSKOG 59.9336, 10.9517 108 / 797
Almeveien 12 1470 LØRENSKOG 59.9338, 10.9521 108 / 395
Almeveien 13B 1470 LØRENSKOG 59.9334, 10.9512 108 / 378
Almeveien 13C 1470 LØRENSKOG 59.9333, 10.9513 108 / 379
Almeveien 13D 1470 LØRENSKOG 59.9330, 10.9514 108 / 380
Almeveien 14 1470 LØRENSKOG 59.9336, 10.9522 108 / 396
Almeveien 15 1470 LØRENSKOG 59.9334, 10.9518 108 / 382
Almeveien 16 1470 LØRENSKOG 59.9334, 10.9523 108 / 397
Almeveien 17 1470 LØRENSKOG 59.9333, 10.9518 108 / 383
Almeveien 18 1470 LØRENSKOG 59.9333, 10.9523 108 / 398
Almeveien 19 1470 LØRENSKOG 59.9331, 10.9519 108 / 384
Almeveien 20 1470 LØRENSKOG 59.9332, 10.9524 108 / 399
Almeveien 21 1470 LØRENSKOG 59.9329, 10.9520 108 / 385
Almeveien 23 1470 LØRENSKOG 59.9328, 10.9520 108 / 386
Almeveien 24 1470 LØRENSKOG 59.9328, 10.9526 108 / 400
Almeveien 25 1470 LØRENSKOG 59.9326, 10.9522 108 / 387
Almeveien 26 1470 LØRENSKOG 59.9327, 10.9526 108 / 401
Almeveien 27 1470 LØRENSKOG 59.9324, 10.9522 108 / 388
Almeveien 28 1470 LØRENSKOG 59.9325, 10.9528 108 / 402
Almeveien 29 1470 LØRENSKOG 59.9323, 10.9524 108 / 389
Almeveien 30 1470 LØRENSKOG 59.9324, 10.9528 108 / 403
Almeveien 31 1470 LØRENSKOG 59.9321, 10.9525 108 / 390
Almeveien 32 1470 LØRENSKOG 59.9322, 10.9530 108 / 404
Almeveien 33 1470 LØRENSKOG 59.9319, 10.9527 108 / 391
Almeveien 34 1470 LØRENSKOG 59.9321, 10.9533 108 / 405
Almeveien 35 1470 LØRENSKOG 59.9317, 10.9529 108 / 392
Almeveien 36 1470 LØRENSKOG 59.9319, 10.9534 108 / 406
Almeveien 37 1470 LØRENSKOG 59.9317, 10.9532 108 / 393
Almeveien 39 1470 LØRENSKOG 59.9315, 10.9534 108 / 394

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken