Friggs vei 9
1472 FJELLHAMAR

Friggs vei 9, 1472 FJELLHAMAR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Friggs vei 9, 1472 FJELLHAMAR:

  • Postnummer: 1472 FJELLHAMAR
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 2591 i 0230
  • Grunnkrins: 106 HANEBORGLIA-SØR
  • Valkrins: 1 FJELLHAMAR A
  • Kyrkjesogn: 2060901 Fjellhamar
  • Tettstad: Oslo

Friggs vei

Friggs vei er ein veg i Lørenskog kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Friggs vei 2 1472 FJELLHAMAR 59.9436, 10.9815 107 / 379
Friggs vei 4 1472 FJELLHAMAR 59.9434, 10.9814 107 / 2655
Friggs vei 5 1472 FJELLHAMAR 59.9440, 10.9810 107 / 138
Friggs vei 6 1472 FJELLHAMAR 59.9436, 10.9811 107 / 2544
Friggs vei 8 1472 FJELLHAMAR 59.9437, 10.9810 107 / 2545
Friggs vei 9 1472 FJELLHAMAR 59.9440, 10.9802 107 / 2591
Friggs vei 11 1472 FJELLHAMAR 59.9442, 10.9801 107 / 438
Friggs vei 12 1472 FJELLHAMAR 59.9436, 10.9807 107 / 2546
Friggs vei 14 1472 FJELLHAMAR 59.9435, 10.9810 107 / 2547
Friggs vei 15 1472 FJELLHAMAR 59.9436, 10.9799 107 / 2377
Friggs vei 16 1472 FJELLHAMAR 59.9431, 10.9802 107 / 137
Friggs vei 18 1472 FJELLHAMAR 59.9435, 10.9802 107 / 2561

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken