Astrids vei 1
1473 LØRENSKOG

Astrids vei 1, 1473 LØRENSKOG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Astrids vei 1, 1473 LØRENSKOG:

  • Postnummer: 1473 LØRENSKOG
  • Gards-/bruksnummer: 108 / 512 i 0230
  • Grunnkrins: 311 ROLVSRUD NORD
  • Valkrins: 3 SOLHEIM
  • Kyrkjesogn: 2061001 Skårer
  • Tettstad: Oslo

Astrids vei

Astrids vei er ein veg i Lørenskog kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Astrids vei 1 1473 LØRENSKOG 59.9273, 10.9527 108 / 512
Astrids vei 2 1473 LØRENSKOG 59.9274, 10.9518 102 / 14
Astrids vei 4 1473 LØRENSKOG 59.9276, 10.9519 102 / 14
Astrids vei 6 1473 LØRENSKOG 59.9279, 10.9512 102 / 116
Astrids vei 11 1473 LØRENSKOG 59.9276, 10.9532 108 / 516
Astrids vei 13 1473 LØRENSKOG 59.9278, 10.9530 108 / 516
Astrids vei 15 1473 LØRENSKOG 59.9278, 10.9527 108 / 516
Astrids vei 17 1473 LØRENSKOG 59.9279, 10.9524 108 / 516
Astrids vei 19 1473 LØRENSKOG 59.9280, 10.9520 108 / 516
Astrids vei 21 1473 LØRENSKOG 59.9280, 10.9517 108 / 516
Astrids vei 23 1473 LØRENSKOG 59.9281, 10.9514 108 / 516
Astrids vei 25 1473 LØRENSKOG 59.9281, 10.9510 108 / 516

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken