Balders vei 10
1472 FJELLHAMAR

Balders vei 10, 1472 FJELLHAMAR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Balders vei 10, 1472 FJELLHAMAR:

  • Postnummer: 1472 FJELLHAMAR
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 1361 i 0230
  • Grunnkrins: 108 GRØNLIA-NORD
  • Valkrins: 1 FJELLHAMAR A
  • Kyrkjesogn: 2060901 Fjellhamar
  • Tettstad: Oslo
AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken