Bjørklundveien 4
1470 LØRENSKOG

Bjørklundveien 4, 1470 LØRENSKOG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørklundveien 4, 1470 LØRENSKOG:

  • Postnummer: 1470 LØRENSKOG
  • Gards-/bruksnummer: 106 / 11 i 0230
  • Grunnkrins: 205 FJELLHAMARSKOGEN-VEST
  • Valkrins: 3 SOLHEIM
  • Kyrkjesogn: 2060901 Fjellhamar
  • Tettstad: Oslo

Bjørklundveien

Bjørklundveien er ein veg i Lørenskog kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørklundveien 3 1470 LØRENSKOG 59.9415, 10.9500 106 / 14
Bjørklundveien 4 1470 LØRENSKOG 59.9412, 10.9505 106 / 11
Bjørklundveien 5A 1470 LØRENSKOG 59.9414, 10.9494 106 / 7
Bjørklundveien 5B 1470 LØRENSKOG 59.9416, 10.9493 106 / 172
Bjørklundveien 5C 1470 LØRENSKOG 59.9419, 10.9493 106 / 102
Bjørklundveien 6 1470 LØRENSKOG 59.9414, 10.9498 106 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken